Serial o whistleblowingu
Whistleblowing
Rozhovory

Seriál o whistleblowingu

Jan Sláma, spoluzakladatel Nenech to být a Klára Hrdličková, spoluzakladatelka Gali Legal odpovídají na nejčastější otázky ohledně whistleblowingu. Co přinese nová směrnice EU o whistleblowingu a jak se na ni připravit v praxi? Poslechněte si seriál o whistleblowingu.1. díl - Úvod 2. díl - Metodika o whistleblowingu 3. díl - Výhody whistleblowingové platformy 4. díl - Co whistleblowing znamená v praxi? 5. díl - Pověřená osoba 6. díl - Whistleblowing z pohledu mateřských a dceřinných společností 7. díl - Jak je v NNTB řešena ochrana a zabezpečení dat?
2022-08-02T12:06:37.259Z1 min čtení
Blog_rozhovor Solitea.jpg
Whistleblowing
Rozhovory

Webinář: Proč a jak zavést whistleblowing?

Poslechněte si záznam z webináře o whistleblowingu, který uspořádal náš partner Solitea. Tomáš Kafka z Ernst & Young - Proč a jak zavést whistleblowing?  Jan Sláma za NNTB - Řešení whistleblowingu prakticky
2022-05-20T11:24:25.583Z1 min čtení
Brno-střed
Whistleblowing
Rozhovory

"Po prošetření několika oznámení přes NNTB jsme ukončili pracovní poměr s vedoucí odboru," prozradil tajemník úřadu Brno-střed

Co přineslo zavedení NNTB v Úřadu městské části Brno-střed? A proč na pracovištích došlo ke zvýšení celkového pracovního výkonu? Přečtěte si rozhovor s tajemníkem úřadu Brno-střed, Bc. Petrem Štikou, MBA, LL.M. Nejprve jste zavedli protikorupční linku a následně jako první samospráva v republice zavedli elektronickou whistleblowingovou platformu. Co vás vedlo k rozhodnutí takové kanály vůbec zavést?"Anonymní oznamovací kanál jsme začali používat před několika lety, protože jsme chtěli zvýšit transparentnost radnice a zavést účinný nástroj prevence proti korupci. Chtěli jsme dát možnost komukoliv upozornit na to, že se při kontaktu s úřadem či organizacemi naší městské části setkal s korupcí nebo jiným nekalým jednáním. Předpokládali jsme, že možnost anonymního podání by mohli využít zejména odmítnutí zájemci o dodávky zboží a služeb a také třeba zaměstnanci podnikatelů, kteří s naší městskou částí spolupracují. Zejména u osob z těchto cílových skupin jsme se domnívali, že by mohli mít obavy oznámit podezřelé jednání, se kterým by se případně mohli setkat.” Proč jste přešli z protikorupční linky na whistleblowingovou platformu a v čem vnímáte zásadní rozdíly těchto variant?“Jako zásadní a velmi podstatný rozdíl vnímám to, že s oznamovatelem, který podá oznámení prostřednictvím whisteblowingové platformy můžete dále komunikovat, dát mu zpětnou vazbu, případně si upřesnit jeho podání. Oznamovatel při podání přes  whistleblowingovou platformu získá anonymní identitu, systém mu vygeneruje číselný kód, pomocí kterého se může přihlašovat ke svému podání, získávat zpětnou vazbu, doplňovat své oznámení a vést další komunikaci s příjemcem oznámení." Jak se vám doposud zavedení tohoto kanálu osvědčilo? Co se díky tomu podařilo zlepšit?“Zavedení anonymního oznamovacího kanálu se nám velmi osvědčilo. Původně jsme ho vnímali pouze jako nástroj prevence před korupčním jednáním. Nicméně oznamovatelé tento nástroj využívají. Už jsme jeho prostřednictvím obdrželi několik desítek podání.  Od počátku jsme také měli trochu obavu z etické stránky tohoto kanálu, aby možnost podávat anonymní oznámení nebyla zneužívána k pomluvám. K tomuto ale nedošlo. Oznámení, která jsme dosud obdrželi, byla poměrně věcná, konkrétní. Dala se prošetřit a bylo možné dospět k objektivním závěrům. Díky oznámením jsme přijali i řadu dalších opatření. Z tohoto pohledu je to vynikající nástroj pro zlepšování. Nicméně jsme připraveni na to, že může přijít i pomlouvačné oznámení. Tedy takové, jehož cílem nebude upozornit na porušování zákonů, ale snahou oznamovatele bude někoho nespravedlivě poškodit. Ze svých mnohaletých zkušeností ve vedoucí pozici vím, že proti pomluvě se dá účinně bojovat pouze tak, že ji prošetříte a pokud není pravdivá, tak její tvrzení vyvrátíte. Tím očistíte toho, proti komu pomluva směřovala a zachováte si v organizaci dobrou vnitřní kulturu. I proto je tedy vhodné mít anonymní kanál.  Po prošetření několika oznámení jsme ukončili pracovní poměr s jednou vedoucí většího odboru Úřadu městské části Brno-střed. Zajímavé je, že na těchto pracovištích pak došlo ke zvýšení celkového pracovního výkonu. Trochu nečekaný, ale užitečný rozměr, pro nás anonymní oznamovací kanál získal v oblasti pracovněprávních vztahů. Přijali jsme několik anonymních oznámení od zaměstnanců na šikanu. Ta jsme vzali velmi vážně, protože pracovní prostředí považujeme za důležité. Po jejich prošetření jsme ukončili pracovní poměr s jednou vedoucí většího odboru Úřadu městské části Brno-střed a v dalším případě jsme převedli několik zaměstnanců pod jiného vedoucího. Díky anonymnímu oznamovacímu kanálu jsme mohli našim zaměstnancům vytvořit důstojné pracovní podmínky. Zajímavé je, že na těchto pracovištích pak došlo ke zvýšení celkového pracovního výkonu.” Jak vznikl projekt Nenech to být?Platforma NNTB vznikla v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech ji vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm jako nástroj, pomocí kterého mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu ve školách. Do 4 let zavedlo NNTB 1 800 škol. V roce 2020 začaly NNTB používat další organizace jako platformu pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě, například DPD, Sportisimo, Pilulka.cz, Zásilkovna, AAA Auto, Zentiva a město Brno. Pavel Ihm, David Špunar a Jan Sláma
2022-02-25T09:36:23.116Z3 min čtení
Blog_rozhovor Honza E15.jpg
Whistleblowing
Rozhovory

NNTB umožňuje zaměstnancům řešit věci, o kterých není snadné mluvit osobně (Solitea)

Jaké přínosy má ochrana whistleblowerů pro firmy? A proč se tak málo mluví o mobbingu na pracovišti? V rozhovoru, který s námi udělal partner Solitea, a.s., se to dozvíte: Již brzy budou muset všechny firmy nad 25 zaměstnanců zavést interní kanály pro hlášení nekalého chování. S Janem Slámou, jedním ze zakladatelů whistleblowingové platformy Nenech to být, jsme hovořili nejen o platformě samotné, ale také o whistleblowingu a výhodách, které firmě včasné oznamování nepravostí může přinést. ― Co vás inspirovalo k založení NNTB?I když je náš aktuální focus na firemní prostředí, whistleblowing a řešení zákona o ochraně oznamovatelů, původně vzniklo NNTB (Nenech to být) jako online schránka důvěry. Skrze ni se mohou děti bezpečně a anonymně svěřit s čímkoliv, co je trápí, typicky se šikanou. K tomu nás inspirovaly vlastní zkušenosti z dětství, kdy jsme se s těmito problémy u svých spolužáků setkávali, ale nevěděli jsme, jak jim pomoct. Nyní aplikace pomáhá dětem v 2 065 školách po celém světě. Jan Sláma a David Špunar v NairobiK rozšíření do firemního prostředí nás inspirovali samotní zaměstnavatelé i zaměstnanci, kteří za námi přicházeli s nápadem, abychom službu do světa businessu rozšířili. Někdo v ní viděl HR nástroj, skrz který se mohou zaměstnanci svěřit s čímkoliv, co je trápí. Jiní chtěli NNTB využít jako etickou linku na oznamování nepravostí, a další jako elegantní řešení nové evropské legislativy. ― Bylo by možné alespoň ve zkratce představit ty nejdůležitější osoby, které se na vývoji NNTB podílely?Aktuálně na NNTB pracuje tým 25 lidí, ale původní spoluzakladatelé jsme byli 3 – já, David Špunar a Pavel Ihm. Společně jsme na střídačku podnikali už od 14 let. S Davidem jsme měli několik mobilních aplikací, s Pavlem zase e-shop s brýlemi pro VR.  Kluci spolu taky pracovali na pár projektech, všichni tři jsme byli spolužáci, bavily nás technologie, business i společenský přesah, takže naše spojení dávalo smysl. Já se zaměřuju hlavně na strategické otázky, marketing, sales, partnerství. David je skvělý na všechny provozní věci, od financí přes vedení lokálních týmů ve světě až po produkt, a Pavel je v čele našich vývojářů Spolužáci popisek― Projekt jste odstartoval poměrně v mladém věku. Vidíte NNTB jako hlavní směr Vaší další kariéry, nebo máte nějaká „zadní vrátka“?NNTB se naplno věnujeme 5 let a očekávám, že to tak ještě nějakou dobu zůstane. První 4 roky jsme se soustředili na školy a boj proti šikaně, uplynulý rok a půl se věnujeme hlavně B2B segmentu, kde na nás čeká ještě řada výzev i příležitostí.  Velký potenciál vidíme v Africe, kde máme cca 150 klientů a rádi bychom se na ni časem více zaměřili. Vedle NNTB ve volném čase investuju s kolegou do jiných early-stage startupů. ― Jaké chování lidé za pomoci NNTB hlásí nejčastěji?Ta škála je obrovská a vždy to přímo záleží na tom, jaká je představa klienta. Někdo zavede NNTB jako HR komunikační platformu, skrz kterou se mohou zaměstnanci zeptat nebo svěřit s čímkoliv, co je trápí. Jinde je to linka na oznamování neetického jednání, pro někoho zase nástroj na řešení směrnice a chystaného zákona o ochraně oznamovatelů.  Každé použití přináší trochu jiné typy podnětů, ale základní pojítko je obvykle stejné: zaměstnanci pomocí NNTB řeší věci, o kterých pro ně není snadné mluvit osobně. ― O šikaně se často mluví v kontextu školství, ale již daleko méně se do povědomí veřejnosti dostanou formy šikany na pracovišti (mobbing, bossing). Čím to podle vás je?Hlavním důvodem bude fakt, že ve školách tvoří šikana opravdu velkou část problémů, se kterými se děti setkávají. Ve firmách se sice vyskytuje nad očekávání často, ale už není tak výrazná. Přebíjí ji obecná pracovní nespokojenost, špatná firemní kultura, diskriminace, sexuální obtěžování atd. I když NNTB je ve školách určeno primárně na řešení šikany, ve firemním prostředí tomu tak není. ― A jaké má ochrana whistleblowerů přínosy pro samotnou firmu?Hezky to definoval Tomáš Kafka z EY, když řekl, že NNTB pomáhá firmám s ochranou jejich dobré pověsti, zaměstnanců, majetku a firemní kultury. Typicky se o všem dozvíte včas, respektive dříve, než se z drobného problému stane problém velký, odejdou kolegové, pocítíte finanční ztráty, dostanete se k inspekci, nebo do médií. Obecně by se dala přínosnost rozdělit do čtyř základních kategorií: Menší fluktuace a udržení kolegů ve firmě díky včasnému odhalení problému. Lidé z firmy obvykle neodcházejí jen tak. Ve většině případů je něco trápí a jim se to nepodaří vyřešit. Právě s tím dokáže dobře nastavený whistleblowing pomoct, kolegové se svěří dřív, než odejdou.Snadné řešení zákona o ochraně oznamovatelů a s ním spojených rizik. Evropská směrnice o ochraně oznamovatelů už vešla v platnost a blíží se český zákon, se kterým whistleblowing nejen pomůže, ale hlavně je k jeho naplnění potřeba.Včasné odhalení všech nekalostí, rizik, a nelegálního jednání. Průměrná organizace ztrácí 5 % svých příjmů kvůli interním podvodům a počet podvodů odhalených interním auditem je třikrát nižší než oznámením. S NNTB můžete krádeže či podvody nejen odhalit, ale dokonce jim předejít.Zvýšení firemní integrity, moderní compliance a předcházení rizikům. S kvalitním whistleblowingem může firma získat řadu certifikací, od ISO po CSR. Pomůže při jednání se zahraničními partnery, ale také může vyvinit jednatele firmy z trestní odpovědnosti.― Jak by podle vás měly firmy na nahlášení problémů reagovat, a co jsou naopak nejčastější chyby?Vždy je třeba zjistit více informací. Nejhorší je dostat oznámení a začít zbrkle jednat. Skrz NNTB můžete s oznamovatelem dále chatovat a doptat se na detaily. Teprve pak doporučujeme jednat. U vážnějších podezření pomůže spojení s právníky či jinými experty, které můžeme našim klientům doporučit. ― Co byste poradil lidem, kteří by se rádi ozvali, ale obávají se nálepky „práskače“ nebo „bonzáka“?Aby to udělali anonymně skrz NNTB :). A věřili, že se Česko již posunulo do doby, kdy ten, co na krádež upozorní, je v očích veřejnosti lepší než ten, kdo krade. Ne vždy a všude tomu tak bylo. Potřebujete poradit, jak efektivně zavést whistleblowingovou platformu? Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
2022-01-31T09:11:11.608Z5 min čtení
Jan Slama Nelidske zdroje.001.jpeg
Whistleblowing
Rozhovory

Podcast Nelidské zdroje: Proč se musí HR připravit na whistleblowing?

Jaký bude mít dopad whistleblowing na HR a jak se mají firmy připravit? A jak oslovit generaci Z?O tom se rozpovídal v podcastu Nelidské zdroje náš CEO Jan Sláma. V necelé nabité hodině podcastu se dozvíte nejen to, jak Honza začínal podnikat a kde vznikl nápad na NNTB.cz, ale i jak je to doopravdy s povinnostmi spojenými s whistleblowingem ve firmách. Poslechnout podcastJak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
2022-01-25T15:21:06.336Z1 min čtení
Blog_rozhovor Vanessa.jpg
Rozhovory

"Zaměstnanci NNTB skutečně používají, takže můžeme odhalit problémy včas," říká HR manažerka Vanessa Crawford

S Vanessou Crawford, HR manažerkou ve společnosti ADvTech, jsem si povídali na téma whistleblowingu, výzev kterým musí jako HR manažerka čelit, a jejích zkušenostech s naší platformou NNTB (v zahraničí FaceUp).  Jaký byl hlavní důvod, proč firma ADVTECH zavedla platformu NNTB?ADvTECH měl vždy platformy pro oznamovatele, skrz které mohli komunikovat své obavy, ale lidé je prostě nepoužívali k řešení věcí, jako je například diskriminace, nebo mobbing. Kromě toho vyvolala pandemie COVID-19 obavy o duševní zdraví našich zaměstnanců, a my si nebyli jisti, zda je vhodně řešíme. Platformu NNTB jsem si oblíbili již při jejím testování. Rozhodující byla skutečnost, že umožňuje anonymitu a je dostupná online. Sázeli jsme na to, že osloví jak zaměstnance, tak digitálně zdatné studenty námi vlastněných soukromých škol. Jaké jsou podle vás hlavní benefity NNTB?Platforma NNTB se ukázala jako neocenitelný pomocník při řešení problémů a podnětů od  zaměstnanců i studentů. Poskytla nám přehled o individuálních problémech a bývá dokonce využívána k anonymním návrhům na to, co by chtěli zaměstnanci v pracovním prostředí zlepšit. Zpětná vazba pro nás je nesmírně užitečná a umožňuje nám sledovat podněty vznesené napříč našimi holdingovými firmami. Největší výhody NNTB jsou za mě dvě. Zaprvé fakt, že lidé aplikaci skutečně používají, takže jsme schopni odhalit problémy zavčasu a hned je řešit. Zadruhé, že můžeme identifikovat trendy na úrovni organizační jednotky a reagovat na ně. Na podporu studentů námi zřizovaných škol, kteří se nám prostřednictvím NNTB svěřili, jsme vytvořili síť učitelů, kteří mají za úkol každému individuálně pomoci překonat jejich problém. Této síti říkáme SPOJENCI. NNTB poskytuje prostor lidem, kteří dříve žádný neměli. Aplikace se opravdu snadno používá a představuje pomyslný virtuální most mezi jednotlivci, kteří mají problémy a chtějí je řešit, a mezi těmi, kteří problémy reálně vyřeší. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s NNTB?Snadné používání = 5/5Funkčnost = 5/5Zákaznická podpora = 5/5Hodnota vs. cena= 5/5Doporučila byste NNTB svým známým?Určitě! Je mi potěšením jednat se zástupci NNTB. Jsou profesionální, vnímaví a nic pro ně není příliš obtížné nebo časově náročné. Kromě toho svůj produkt neustále inovují a všechny nově vyvinuté funkce jsou zahrnuty v ceně předplatného. Jak vám můžeme pomoci se zavedením whistleblowingu? Domluvte si nezávaznou konzultaci s naším specialistou. Zažila jste nějaké pozitivní, nebo negativní výstupy v praxi?Naše dosavadní zkušenosti jsou více než pozitivní. Setkali jsme se se skvělým přijetím – zejména na straně studentů. Bez podnětů, které skrz NNTB přišly, bychom nikdy nebyli schopni vyřešit některé kritické situace.  Zaznamenali jste zlepšení situace ve Vaší organizaci po zavedení NNTB?Anonymita, na které je NNTB postaveno, způsobila nárůst počtu zpráv, které dostáváme. Pravděpodobně díky tomu, že odbourává pocit strachu z možných konsekvencí. To nám umožňuje identifikovat mnohé problémy již v zárodku a zavádět preventivní opatření napříč organizací. NNTB navíc přispívá k naší strategii budovat hlubší úroveň důvěry v celé firmě. ADvTECH Group je největším africkým poskytovatelem soukromého vzdělávání a kontinentálním lídrem v oblasti kvalitního školení a rozvoje dovedností. Přístup k aplikaci má všech 7 580 zaměstnanců, učitelů, lektorů a studentů ADvTECH po celé Jižní Africe.  Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno. David Špunar, Jan Sláma a Pavel Ihm
2021-12-08T18:58:46.190Z3 min čtení
Blog_rozhovor Honza E15.jpg
Whistleblowing
Rozhovory

Ochrana whistleblowerů se firmám bohatě vyplatí (Ekonomický deník E15)

Podle aktuálního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů vycházejícího z původní směrnice EU musejí všechny firmy nad 25 zaměstnanců zavést vnitřní oznamovací kanál zajišťující ochranu takzvaným whistleblowerům. Ti se budou moct svěřit pověřené osobě s podezřením na korupci a další podobná rizika, se kterými se v rámci pracovní činnosti setkají. Celkem nová povinnost dolehne na cca 25 000 právních subjektů v ČR a někteří ji nazývají druhým GDPR. Platnost zákona se blíží a české firmy by se měly rozhodnout, zda chtějí zákon vnímat jako zbytečné nařízení z Bruselu, nebo příležitost k pozitivní změně. Pro spoustu českých firem je whistleblowing novinkou, přitom na západě se považuje za jednu z nejefektivnějších cest, jak mohou firmy chránit svou dobrou pověst, zaměstnance, majetek a firemní kulturu.  Podle loňské globální studie ACFE má celých 43 % odhalení podvodů původ právě v oznámení, což je třikrát více než u interního auditu. Že nejde o nepodstatná čísla podtrhuje fakt, že průměrná evropská firma ztrácí kvůli interním podvodům 5 % svých ročních příjmů.  Whistleblowing jako prevenceSprávně nastavený whistleblowing kromě detekce podvodů pomáhá při nastolování pozitivní firemní kultury a důvěry ve společnosti, při budování loajality zaměstnanců i ochraně reputace firmy. V neposlední řadě už jen přítomnost tohoto systému může mít preventivní efekt.  Whistleblowing navíc nemusí sloužit jen jako nástroj na oznamování nekalostí. Stále více firem ho využívá jako benefit pro zaměstnance, kteří se mohou bezpečně a anonymně svěřit s čímkoliv, co je trápí a o čem není snadné mluvit osobně. To vede k posilování otevřené firemní kultury, ale především k menší fluktuaci zaměstnanců. Ne nadarmo se říká, že ani všechny stravenky světa nemají větší hodnotu než signál, že vedení firmy svým zaměstnancům naslouchá. Vezmeme-li v potaz, že odchod jednoho člověka vyjde firmu průměrně na 6 až 9 měsíčních platů a nový kolega se dostává úroveň předchozího 2 roky, tak se naslouchání kolegům a řešení jejich starostí rozhodně vyplatí. Často navíc stačí jen signál podpory a projevení zájmu.  Nutnost naslouchat zaměstnancům podtrhují i další průzkumy, které říkají, že:43 % zaměstnanců v práci nespokojených či demotivovaných,každý pátý odchází z práce kvůli lepšímu a slušnějšímu přístupu k lidem,Navíc 23 % zaměstnanců má zkušenosti se šikanou na pracovišti a 38 % žen se v práci setkalo se sexuálním obtěžováním.Všem těmto problémům by se dalo předejít, kdyby vedení firem vyslalo zaměstnancům jasný signál, že na jejich názorech a starostech záleží a mohou se jím bez obav svěřit. Protože ať už je ve firmě sebe-otevřenější firemní kultura, vždy se najednou témata, o kterých není snadné mluvit osobně. Schránky důvěry ani telefonní linky už neobstojíČeské firmy ještě před nedávnem k whistleblowingu vyžívaly fyzické schránky důvěry nebo třeba telefonní linky. Ty však čelí kritice nejen proto, že se je zaměstnanci ostýchají využívat, ale protože nebudou splňovat podmínky nového zákona. Stále více firem se proto přiklání k moderním online řešením, jako je například platforma NNTB.cz (Nenech to být), které zajišťují oznamovatelům anonymitu a dovolují s nimi dále komunikovat, formou chatu se doptat na vše potřebné a každý podnět snadno vyřešit.  A právě podoba oznamovacího kanálu odlišuje firmy, které chtějí svým zaměstnancům vyjít vstříc a k zákonu přistupují jako k příležitosti. Zaměstnanci to pak potvrzují. Je velký rozdíl v tom, kdy firma umožní whistleblowing jen na oko, a zavedením bezpečné a uživatelsky přívětivé platformy, která vyšle zaměstnancům jasný signál, že se nemusí bát ozvat.  Jan Sláma pro zpravodajský ekonomický deník E15. Potřebujete poradit, jak efektivně zavést whistleblowingovou platformu? Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
2021-08-13T21:27:27.819Z3 min čtení
Katerina Nogolova Photo - blog.png
Rozhovory

Rozhovor s HR ředitelkou VÍTKOVICE STEEL: V našem DNA je nenechávat věci být

Kateřina Nogolová vplula do vod HR už před téměř 15 lety. Působila v Plzeňském Prazdroji jako HR Manažerka, po té působila na pozici HR Manažerky ve společnosti GE Money a EVRAZ holding a v dánské společnosti BANG&OLUFSEN zastávala vedle pozice HR ředitelky i pozici zastřešující finance. Po pozici HR ředitelky v TATRA TRUCKS se přesunula do pozice HR Ředitelky ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., kde je i členkou představenstva a správní rady jejich nadačního fondu. Sedli jsme si s Kateřinou a vyzpovídali jsme ji ohledně toho, jak ve Vítkovice Steel řeší pohodu více než 900 zaměstnanců a jak k tomu přispívá právě oznamovací online schránka. Paní Kateřino, než se pustíme do oznamovacích kanálů, zkuste, prosím, shrnout firemní hodnoty a kulturu Vítkovice Steel. Naše firemní kultura je STEELová – hlavně bezpečná, a tím bezpečím se myslí: dobrý tým, transparentní procesy, obousměrná funkční a otevřená komunikace, nediskriminovat, dělat vše pro to, abych se v práci cítil bezpečně. A to nejen z pohledu BOZP ale i zpětné vazby – i té nepříjemné, řešení problému, příležitosti zeptat se na cokoliv kohokoliv. Povězte, jak dlouho už u vás funguje nějaký oznamovací kanál? Co bylo impulsem k jeho zavedení?  Oznamovací kanály máme již dlouhou řadu let, před mým příchodem. O původním impulsu se mohu jen domnívat, ale jistě to byla potřeba zajistit možnost všem zaměstnancům se vyjadřovat k dění ve firmě, mít prostor upozornit na věci, které ne vždy může vedení vidět a zároveň nastavit oboustranný směr komunikace. Dokázala byste odhadnout, kolik upozornění měsíčně dostanete?  Zpravidla tak pět až sedm. Většinou jsou to dotazy, na které se lidi stydí zeptat osobně.   HR manažeři se často obávají, že budou upozorněními a otázkami zavaleni a že nebudou stíhat odpovídat. Jakou máte zkušenost vy?  Myslím, že to nehrozí. U nás při tom objemu, který dostáváme, to zabere zhruba hodinu měsíčně. Navíc se v odpovídání střídají různá oddělení podle toho, koho se dotaz nebo upozornění týká. Takže se to rozdělí rovnoměrně mezi HR, výrobu nebo třeba facility management.  Kdo online schránku nejvíce používá a co nejčastěji reportují? Všichni napříč firmou, nejvíce lidé na nižších a dělnických pozicích, kteří jsou vděční za přímou komunikační cestu k managementu společnosti. Nejčastěji se chtějí ujistit, doptat se, případně si vyjasnit nějaké otázky ohledné hromadné komunikace napříč společností. Často také dostáváme osobní dotazy, které spadají do kompetence HR, podněty pro zlepšení a nápady k facility a zázemí pracoviště. Objevují se nějaké vulgarity, pomluvy a podobně negativní upozornění? A co třeba lživá upozornění? Musím říct, že prakticky vůbec. Naposledy jsme dostali podobný vulgární vzkaz asi před dvěma lety. Ale zaměstnanci dobře vědí, že na vulgarity prostě neodpovídáme. Díky tomu to ani nikde nezkouší. S pomluvami, vulgaritami proto nemáme vůbec žádný problém. Lživé upozornění jsme nedostali nikdy.  Jak to vypadá se skladbou oznámení? Dostáváte většinu anonymních? Nene, je to pro nás příjemné překvapení. Anonymních je asi kolem 30 % ze všech oznámení. Ostatní jsou jmenovitě. Nebylo to tomu tak vždy, ale v čase se poměr dost obrátil. Připisujeme to tomu, že se u nás lidi nebojí ozvat a ptát se a mají v nás důvěru, že jim chceme opravdu pomoci. Proč jste šli do online schránky v kombinaci s dalšími kanály?  Online kanál máme pro lidi fungující v online prostředí, ale máme i fyzickou schránku (respektive více schránek) na provoze – pro kolegy, co chtějí mít jistotu ne-elektronické stopy a zároveň pro ty, co nemají e-mail, nemají smartphone atp. – máme tolik kanálů, aby každý z našich zaměstnanců měl možnost „dát vědět“ a „nenechat věci být“ a aby si i sám vybral cestu, která je mu nejbližší. Co udělat pro to, aby ve firmě oznamovací kanály dobře fungovaly? Je důležité řešit podněty a zprávy v systému rychle, uzavírat je, komunikovat je dále. Lidé musí vědět, že to má smysl, že se s tím něco děje, že to není jen sběrný koš. Osvědčuje se nám taky průběžná propagace směrem do firmy. Často zaměstnancům připomínáme, že se mohou ozvat. Zároveň odpovědi na obecné otázky pak zveřejníme i pro ostatní, pokud se třeba stejný dotaz objeví vícekrát. Je dobré dát najevo, že se podnětům věnujeme.  Kde vidíte jejich hlavní přínos? Co online schránka firmě dává? Podle mě je to cesta k podpoře té naší bezpečné kultury, dále to dává zpětnou vazbu i vedení na jejich rozhodnutí… dává prostor pro podněty, které různé firemní pracovní skupiny nemusí vidět přes procesní slepotu a samozřejmě může být i prevencí pro závažné problémy typu fraud, compliance issues apod. Zároveň je důležité dát lidem možnost svěřit se i anonymně. Mohou být oblasti, kdy se člověk může při dotazu cítit hloupě, může to pro něj být osobní a citlivá záležitost, nebo může mít strach z konsekvencí… ten poslední případ tedy odpovídá a dává zpětnou vazbu i na firemní kulturu. Často anonymita vede k větší otevřenosti, není tam vliv sociálni-auto-cenzury apod. Člověk může být upřímný, přímý, ne tolik politicky korektní. Dokážete říct nějaký konkrétní příklad, kdy vám oznamovací kanál pomohl? Co se na základě nějakého oznámení změnilo/odhalilo? Často to bývají různé podněty ke zlepšení – i pracovního prostředí, zpětná vazba na interní procesy apod. A často na běžné životní věci – kantýna kvalita jídla, hodnocení benefitů. U těch benefitů je několik konkrétních příkladů… například díky tomu teď více propagujeme sport. Měli jsme i případy, kdy přes tyto kanály chodí nominace od kolegy na zaměstnance měsíce. To nám dělá radost. Jak reagovali zaměstnanci na zavedení oznamovacího kanálu? Vítali to, měli obavy? Jak to vnímají teď?  Samozřejmě ze začátku ostych. Důležitá byla komunikace a hlavně rychlé odezvy a reálné dopady do dění společnosti, aby se v daný nástroj vytvořila důvěra. Dnes je to tak běžná součást naší firmy, že zaměstnanci využívají aktivně různé kanály ke všemu možnému – aplikaci, email, fyzický box… cokoliv si dokážete představit.  Řešíte také, jak vybudovat ve firmě online schránku důvěry? Umíme pomoci. Podívejte se, co vše umí platforma Nenech to být. Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
2021-03-28T21:35:21.645Z5 min čtení
1
2

E-book o whistleblowinguStáhněte si zdarma jedním kliknutím!

Whistleblowing v českých firmách - jen další byrokracie nebo příležitost?

Ilustrace e-booku

Stáhněte si e-book v PDF

Vaše celé jméno
E-mail, na který PDF pošleme
Vaše organizace

Kliknutím na Stáhnout souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Jednoduchý oznamovací kanál Nenech to být

Zaveďte NNTB – bezpečnou whistleblowingovou platformu, které důvěřuje už přes 2 300 firem, škol a úřadů.

CTA_demo.png
PŘIHLÁSIT SE K NEWSLETTERU

FaceUp Technology s.r.o. © 2022

Průvodce firemním whistleblowingem

Jméno a příjmení
Telefonní číslo
Vaše organizace
E-mail

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.