jose-martin-ramirez-carrasco-45sjAjSjArQ-unsplash.jpg

Veřejný sektor se připravuje na směrnici o whistleblowingu

Veřejný sektor se připravuje na směrnici o whistleblowingu, většina firem čeká, než parlamentem projde transpoziční zákon. S implementací všech povinností jim může pomoci česká whistleblowingová platforma NNTBUž 17. prosince začíná být účinná směrnice Evropské unie o whistleblowingu. Jejím úkolem je vytvořit bezpečné prostředí pro oznamovatele protiprávního jednání – takzvané whistleblowery. Česko však má problém, transpoziční zákon o ochraně oznamovatelů se totiž zasekl v Parlamentu ČR kvůli volbám. Ten by měl ochranu proti postihům či odvetě za oznámení vztáhnout v celém rozsahu také na soukromý sektor. Pravidla pro ochranu oznamovatelů se tak zatím budou ve většině případů vztahovat pouze na zaměstnance státních institucí. V Česku již existuje whistleblowingová technologie, která může firmám i státu pomoci s implementací nových pravidel. „Povinnosti zakotvené ve směrnici se od 17. prosince budou vztahovat na přibližně 200 veřejných úřadů a institucí. To znamená, že jejich zaměstnanci například budou moci využít bezpečný oznamovací kanál pro nahlášení podezřelé činnosti, dostanou informaci o přijetí oznámení a také budou muset být vyrozuměni, jak bylo s daným podnětem naloženo. Zároveň se již nebudou muset bát negativních následků podání oznámení, kterým často museli doposud čelit,“ vysvětluje Jan Sláma, CEO a spoluzakladatel první české whistleblowingové platformy NNTB.cz (Nenech to být).  Podle metodiky Ministerstva spravedlnosti se směrnice dotkne státních orgánů, krajů a obcí s více než deseti tisíci obyvateli i veřejných institucí jako Všeobecná zdravotní pojišťovna, veřejné vysoké školy, ČEZ či Stanice technické kontroly. Výhodu pak mají samosprávy využívající Mobilní rozhlas od českého startupu Munipolis. Tato služba pro online komunikaci mezi vedením obcí a občany, kterou již využívá skoro třetina republiky, totiž nedávno uzavřela spolupráci s tuzemskou whistleblowingovou platformou NNTB. V jediném prostředí se tak spojuje chytrá komunikace s občany a oznamovací kanál, který splňuje všechny podmínky nové směrnice EU. Ochrana proti interním podvodůmPodle průzkumu EY ztrácí průměrný podnik kvůli interním podvodům až 5 % svých příjmů. Nejspolehlivějším způsobem, jak nekalosti ve firmě odhalit, je podle dat Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) whistleblowing. Ten vloni stál za 43 % všech odhalených protiprávních jednání ve firmách. Za whistleblowery se označují lidé, ať už zaměstnanci, zákazníci či třeba dodavatelé, kteří upozorní příslušné orgány na podezření z protiprávního jednání, které v práci nebo firmě zaznamenali.  V praxi se však whistlebloweři po oznámení často setkávají s pomstou ve formě finančního znevýhodňování, šikany ze strany ostatních zaměstnanců nebo rovnou vyhazovem. Obava z negativních následků přitom často lidi odrazuje od toho, aby na podezřelé chování upozornili. Právě to má za cíl nová směrnice o whistleblowingu změnit, zatím však bude platit jenom pro veřejný sektor. Zákonodárci totiž s největší pravděpodobností nestihnou přijmout zákon o ochraně oznamovatelů, který by povinnost rozšířil i na soukromé společnosti. Soukromý sektor čeká na schválení zákona Zatímco veřejný sektor má jasno, soukromé společnosti musí na přesné znění vyčkávat. Dokud čeští zákonodárci nepřenesou směrnici do vnitrostátního práva, tak se povinnosti týkající se ochrany whistleblowerů na soukromý sektor z velké části nevztahují. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů přitom ve sněmovně leží již od února, před volbami ale stihl projít pouze prvním čtením. To však neznamená, že se soukromým společnostem vyhne, pouze dochází k jeho odložení. Zatím jen není jasné, na jak dlouho – záleží totiž na rychlosti ustanovení nové vlády a následně rychlosti Parlamentu.  Přesto by však firmy neměly vyčkávat do poslední chvíle. Otálení by totiž mohlo přinést komplikace, jako tomu bylo například v případě zavádění GDPR. „Firmy díky volbám dostaly čas navíc, který mohou využít pro řádnou přípravu na splnění nových povinností. Zejména by měly implementovat vhodné procesy, které ze směrnice vycházejí. Za jejich nedodržení bude hrozit pokuta až milion korun nebo 5 % z ročního obratu,“ upozorňuje Sláma. Směrnice o whistleblowingu totiž přináší celou řadu závazků.  S plněním povinností může pomoci i vhodná technologieKlíčovou součástí směrnice a z ní vycházejícího návrhu zákona je povinnost zaměstnavatele zavést vhodný komunikační kanál, skrze který mohou zaměstnanci či například dodavatelé podávat oznámení o podezření na protiprávní jednání. Ačkoliv se jedná o poměrně přímočarý problém, některé firmy s jeho řešením bojují. „Směrnice nechává zavedení komunikačního kanálu na jednotlivých zaměstnavatelích, ale najít opravdu vhodné řešení není jednoduché. Firmy dosud pro podobné účely používaly telefon, e-mail, fyzickou schránku nebo se spoléhaly na osobní oznámení. Každé z těchto řešení však doprovází určité kompromisy – většinou je to vysoké riziko úniku informace k nesprávné osobě, nekomfortnost pro oznamovatele nebo omezená dostupnost zejména v době práce na dálku,“ vysvětluje úskalí David Špunar, COO a spoluzakladatel platformy NNTB. Navíc tyto varianty často nesplňují požadavky vycházející ze směrnice, např. nutnost oznamovatele informovat ve stanovené lhůtě o přijetí a rozřešení případu. „Firmám se proto vyplatí vsadit na bezpečné digitální řešení v podobě whistleblowingové platformy. Ta nabízí zabezpečený komunikační kanál, striktně omezené přístupy, jsou často dostupné odkudkoliv, pomůžou splnit veškeré povinnosti a zvládají rychle reagovat na případné legislativní změny,“ doporučuje Špunar. Online schránku důvěry od českého startupu NNTB.cz, ve světě známého jako FaceUp, využívá přes 2 000 organizací po celém světě. Více o NNTB.czNNTB.cz je první český startup zabývající se problematikou whistleblowingu skrze vlastní platformu. Ten vznikl v roce 2017 jako studentský projekt s cílem řešit šikanu ve školách. Ve světě funguje pod názvem FaceUp.com již ve 25 jazykových mutacích. Od roku 2020 se NNTB.cz zaměřuje také na firemní klientelu a pomoc se splněním podmínek v rámci zákona o ochraně oznamovatelů. Jejich whistleblowingovou technologii využívá přes 2 000 organizací na čtyřech světových kontinentech. Hlavním produktem firmy je digitální schránka důvěry, která vytváří bezpečnější a otevřenější pracovní prostředí skrze anonymní upozornění a následné řešení událostí, podezření či nekalostí, ale i návrhů ke zlepšení. Doposud platforma poskytla důvěrný prostor pro více než 10 000 podnětů ve firmách a školách po celém světě. Zakladatelé Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm za své projekty sociálního podnikání získali řadu světových ocenění. Zdroj obrázku: Unsplash, autor: José Martín Ramírez Carrasco
9. 1. 2022 5 min čtení
EU Flag - blog.jpg

Směrnice EU o ochraně oznamovatelů a vše, co potřebujete vědět

Máte 50 zaměstnanců a víc? V tom případě se vás týká nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle ní musí všechny soukromé a veřejné organizace nad 50 zaměstnanců zavést bezpečný oznamovací kanál garantující ochranu oznamovatelů. Zákon přináší řadu požadavků na zaměstnavatelePožadavky směrnicePlatforma NNTBZřídit bezpečný oznamovací kanál pro interní účely, který by měl být oddělen od běžných komunikačních nástrojů firmy.✅ Vaši zaměstnanci mohou k odeslání oznámení použít naši webovou platformu či mobilní aplikaci.Zajistit, že odesílatel oznámení obdrží potvrzení o jeho přijetí.✅ Stav svého oznámení může odesílatel sledovat po přihlášení přímo na webu NNTB.Určit nestranné osoby, které budou s oznámeními pracovat.✅ Přístup k oznámením získají vaši vybraní pracovníci tak, aby odpovídal vaší firemní struktuře.Prověřit oznámení, poskytnout oznamovateli zpětnou vazbu o řešení a přijmout potřebná opatření vedoucí k nápravě.✅ S odesílatelem můžete komunikovat a doptat se ho na vše potřebné.Zajistit důvěrnost komunikace mezi řešitelem a oznamovatelem.✅ K oznámením se dostanou pouze vámi určení řešitelé. My, žádná třetí strana ani další zaměstnanci k nim přístup nemají.Poskytnout informace o přijatých opatřeních týkajících se whistleblowingu příslušným orgánům.✅ Náš systém stále vyvíjíme tak, aby vždy odpovídal všem požadavkům Evropské unie a orgánů státní správy.Zpracovávat poskytnuté údaje v souladu s GDPR.✅ Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením GDPR.Vést systém pro archivaci jednotlivých oznámení.✅ Webová administrace NNTB slouží jako databáze oznámení přijatých skrz NNTB i jinými kanály.Chránit oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.✅ Oznamovatelé mohou skrz NNTB komunikovat anonymně.Důležitá data23. říjen 2019Byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, označována jako „Směrnice o whistleblowingu“. Nejpozději 17. prosinec 2021Všechny soukromé společnosti v EU nad 250 zaměstnanců, obce nad 10 000 obyvatel a veřejné subjekty nad 50 zaměstnanců musí mít fungující oznamovací kanál podle této směrnice. Nejpozději 17. prosinec 2023Interní oznamovací kanál odpovídající požadavkům této směrnice musí zavést všechny právnické osoby nad 50 zaměstnanců. Často kladené otázkyKdo je whistleblower? Whistleblower je člověk oznamující nekalé jednání. Směrnice EU o ochraně whistleblowerů se vztahuje na zaměstnance, OSVČ, poradce, dodavatele, konzultanty, dobrovolníky, žadatele o práci či spolupráci a další osoby, které mohou získat informace o nezákonných činnostech v EU v pracovním kontextu. Co mohou whistlebloweři oznámit? Mezi problémy uváděné v rámci směrnice patří například praní špinavých peněz, špatná ochrana dat, bezpečnost dopravy, korupce, bezpečnost potravin a produktů, ochrana životního prostředí, veřejné zdraví a další. V praxi mohou zaměstnanci využít takovýto oznamovací kanál k řešení čehokoliv, co je v organizaci trápí, nebo to nepovažují za správné. Mohou se oznamovatelé obrátit na orgány státní správy? Oznamovatelé jsou nabádáni, aby se nejdřív pokusili situaci řešit se zaměstnavatelem, ale mohou se obrátit i na orgány státní správy. Je vhodné, aby měla společnost snadno použitelný oznamovací systém a zaměstnanci tak upřednostňovali interní řešení v rámci organizace. Nestačí využívat jako oznamovací kanál email, fyzickou schránku, případně telefonickou linku? Směrnice povoluje využití vícero možných způsobů oznámení. Ty však musí zajistit utajení totožnosti oznamovatele, ukládat jednotlivá oznámení do databáze v trvalé podobě, nebo dovolit pokračující komunikaci mezi oznamovatelem a řešitelem. Dále je doporučeno, aby byly oznamovací kanály odděleny od obecných komunikačních kanálů, které organizace využívá. Pro maximální jednoduchost a bezpečnost je proto vhodné využít online platformu, která je pro tyto účely dělaná. Co když organizace neplní nařízení směrnice? Směrnice EU vyžaduje sankce proti těm, kteří se pokoušejí bránit podávání oznámení, vystupují proti oznamovatelům, nebo odhalí jejich totožnost. Veškeré hrozby nebo pokusy o odvetná opatření proti oznamovatelům jsou zakázány. Jak zajistit ochranu oznamovatele? Platforma NNTB je pro oznamovatele anonymní, takže nehrozí odhalení jejich totožnosti. Veškerá data jsou šifrována a nikdo mimo vybrané řešitele z vaší společnosti k nim nemá přístup. Splňte veškeré požadavky nové směrnice snadno, bezpečně a bez zbytečných starostí.Nenechte to být a zaregistrujte do NNTB i vaši firmu.
20. 7. 2020 3 min čtení
1

Nový e-book o whistleblowinguStáhněte si zdarma jedním kliknutím!

Whistleblowing v českých firmách - je to jen další byrokracie, nebo příležitost?

Ilustrace e-booku

Stáhněte si e-book v PDF

Vaše celé jméno
E-mail, na který PDF pošleme
Vaše organizace

Kliknutím na Stáhnout PDF, souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Jednoduchý oznamovací kanál Nenech to být

Zaveďte NNTB – bezpečnou whistleblowingovou platformu, které důvěřuje už 2 165 firem, škol a úřadů.

Ilustrace NNTB administrace a mobilni aplikace