Blog_rozhovor Solitea.jpg

Webinář: Proč a jak zavést whistleblowing?

Poslechněte si záznam z webináře o whistleblowingu, který uspořádal náš partner Solitea. Tomáš Kafka z Ernst & Young - Proč a jak zavést whistleblowing?  Jan Sláma za NNTB - Řešení whistleblowingu prakticky
20. 5. 2022 1 min čtení
DSC07679_1.jpg

Díky NNTB dostáváme od zaměstnanců 15 relevantních podnětů měsíčně, pochvaluje si HR Director SPORTISIMA

Prodejce sportovních potřeb SPORTISIMO má více než 200 poboček v pěti zemích a zaměstnává na 4 000 lidí. Aby mohl každý ze zaměstnanců kdykoliv a anonymně přijít s podnětem na zlepšení fungování firmy, zavedla firma na začátku roku 2021 on-line nástroj Nenech to být (NNTB). A HR Director firmy Tomáš Rodný je z tohoto rozhodnutí nadšený.Méně závažné, ale velmi přínosné podnětyNNTB je on-line platforma stvořená zejména pro anonymní oznamování nekalého nebo protiprávního jednání ve firmách (tzv. whistleblowing). Zaměstnanci nicméně prostřednictvím této platformy mohou podávat i méně závažnější podněty na zlepšení firmy, což se v praxi také obvykle děje. „SPORTISIMO je firma otevřená zpětné vazbě zaměstnanců, i proto každý měsíc provádíme průzkum a ptáme se všech pracovníků na předem vybrané téma. NNTB jsme zavedli spíše jako doplňkový nástroj, linku důvěry, na kterou se může kdokoliv anonymně obrátit s libovolným tématem. Po pravdě jsme čekali, že bude chodit jen málo podnětů, které upozorní například na závažné porušení interních předpisů nebo dokonce zákonů,“ vzpomíná Tomáš Rodný. Realita se ale ukázala přesně opačná. Za rok fungování zaměstnanci SPORTISIMA podali skrz NNTB přes 180 podnětů, v průměru patnáct měsíčně. Většina z nich přitom není příliš závažná, jsou to spíše drobnosti. I těm však má smysl se věnovat.  „Někdo například poprosil, zda by se hudba, která hraje na prodejnách, nemohla častěji měnit. Jiný zaměstnanec se ptal, proč oblíbené pánské boty velikosti 42 nemáme i v dámské variantě. Jsou to na první pohled banality, které vedení firmy kvůli své profesní slepotě již nevidí, ale má smysl se jimi zabývat a vyřešení těchto věcí vede k vyšší spokojenosti zaměstnanců,“ pokračuje Tomáš Rodný. Původní obavy ze zneužití nástroje se rychle rozplynulyNa nástroji NNTB si pochvaluje zejména jednoduchost implementace i samotného používání.  „Dodavatel FaceUp Technology nám nasazení hodně usnadnil. Veškeré materiály i prostředí aplikace přeložil do pěti jazyků a připravil i marketingové materiály jako například letáky. Díky tomu jsme NNTB rychle nasadili na všech pobočkách v Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku i Maďarsku,“ říká Rodný, který ve SPORTISIMU pracuje 4 roky. Nenaplnily se ani původní obavy, že NNTB buď nebude využívat nikdo, nebo jej naopak zaměstnanci přehltí a budou zneužívat posíláním nesmyslných podnětů. „Nestalo se ani jedno. Naprostá většina podnětů je skutečně relevantních, rychle se dostane k povolané osobě a obratem je řešíme. Přímo v NNTB si můžete s autorem, byť je anonymní, vyměnit i více zpráv, pokud potřebujete podnět upřesnit nebo se doptat na další informace. Jednodušší věci vyřešíme do 24 hodin, ty složitější za pár týdnů. Většina konverzací pak končí poděkováním autora za vyřešení podnětu,“ uvádí Tomáš Rodný. Při otázce, zda by NNTB doporučil také dalším firmám, má Tomáš Rodný jasno:  „Jakékoliv firmě, která má podobně jako my více poboček na velkém území, například i ve více státech, NNTB rozhodně doporučuji. V takovém prostředí je komplikované od zaměstnanců systematicky sbírat otevřenou zpětnou vazbu, ale díky anonymní platformě tuto možnost získáte.“  NNTB je jednoduchá on-line platforma pro podávání podnětů (tzv. tiketů), se kterou se zaměstnanci naučí pracovat za pár minut. Také byste chtěli sbírali zpětnou vazbu od vašich zaměstnanců? Rádi vám odpovíme na vaše otázky.Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
25. 4. 2022 3 min čtení
Whistleblower_firma_práce_11.jpg

5 tipů na účinný compliance program

Důležitost compliance programů v poslední době neustále roste a téměř každá společnost, ať už v soukromém, neziskovém či veřejném sektoru, má nastavená nějaká interní pravidla. Tzv. compliance management systém neboli compliance program lze chápat jako soubor pravidel fungování společnosti, jehož cílem je zamezit porušování právních předpisů a etických norem ze strany společnosti a jejích zaměstnanců. S pomocí následujících pěti jednoduchých tipů můžete v jakékoli společnosti nastavit funkční a účinný compliance program. 1.      Základem je dobře nastavený whistleblowingWhistleblowing bude po přijetí zákona o ochraně oznamovatelů povinnou součástí každého compliance management systému, podobně jako je tomu i v případě GDPR. Do nastavení interních procesů oznamování protiprávního jednání se bez ohledu na zákon už nyní pouští stále více firem a whistleblowing se stává zásadní součástí compliance programů. Whistleblowingový systém je určený pro přijímání, posuzování a řešení oznámení o protiprávním a nebo neetickém jednání. Není tedy jen pomůckou pro komunikaci, ale je efektivním nástrojem pro odhalování protiprávního a neetického jednání uvnitř společnosti, a přispívá tak ke compliance kultuře.1 2.      Bez etického kodexu se neobejdeteEtický kodex je další neodmyslitelnou součástí každého compliance programu a představuje základ pro jeho další jednotlivé prvky. Pomáhá také s nastavením pravidel firemní kultury, díky které si zaměstnavatel zajišťuje pověst zodpovědné společnosti, což má důležitou roli pro obchodní vztahy i získávání nových a udržení stávajících zaměstnanců. Etický kodex vyjadřuje zásady a hodnoty společnosti, slouží k vymezení se proti nelegálním aktivitám, deklaruje zásady poctivosti, transparentnosti, profesionality, morálky ad. Velké celosvětově známé firmy si zpravidla velmi zakládají na jeho detailním zpracování, protože právě správné nastavení a dodržování etických principů je základním požadavkem dosažení tzv. legal compliance. 3.      Vytvořte program na míru vaší společnostiWhistleblowing a etický kodex jsou klíčovými prvky každého účinného compliance programu. Kromě nich však compliance programy mohou obsahovat mnoho dalších prvků, jako jsou opatření týkající se bezpečnosti práce, pracovněprávních vztahů, dodržování pravidel hospodářské soutěže, nakládání s osobními údaji, nakládání s know-how aj. Pro účinný compliance program je nezbytné znát a respektovat specifické potřeby konkrétní společnosti. Velká strojírenská firma potřebuje zcela jiný compliance program než malá rodinná pekárna a pobočka nadnárodního řetězce by zase neměla model compliance programu slepě přebírat od mateřské firmy, ale zohlednit v něm své vlastní potřeby. Compliance management systém také vyžaduje přesně specifikovaná pravidla a požadavky a určení opatření, která budou použita při jejich nedodržení a porušení. Potřebujete poradit, jak účinně zavést compliance program ve vaší společnosti? Rádi vám odpovíme na vaše otázky.4.      Seznamte zaměstnance s compliance programemSestavením správného compliance programu ještě není vyhráno. Zásadním předpokladem dobře fungujícího a užitečného compliance programu je obeznámení, či ještě lépe pravidelné a opakované proškolování zaměstnanců i zástupců společnosti tak, aby nastavenému compliance programu všichni rozuměli a uměli se v něm orientovat. Je proto důležité, aby byla jeho pravidla přehledná a srozumitelná, aby neobsahovala příliš formální právní jazyk ani prázdné fráze a vágní pojmy a aby skutečně určoval zaměstnancům a společnosti správný směr. 5.      Compliance program vyžaduje pravidelnou údržbuPro účinné fungování compliance management systému je potřeba pravidelně kontrolovat dodržování všech stanovených norem a udržování vytyčené firemní kultury. Jelikož se každá firma časem rozvíjí a proměňuje a stejně tak se mění i společenské a legislativní podmínky, je dobré sledovat změny, novely a nové právní předpisy a v souladu s nimi compliance program upravovat a aktualizovat. V neposlední řadě je velmi užitečné vést o všem řádnou evidenci, aby mohla společnost v případě potřeby doložit, že vynaložila veškeré úsilí, aby zabránila potenciálnímu páchání trestné činnosti. Správně nastavený compliance program, zejména pokud obsahuje vhodně implementovaný whistleblowingový systém, totiž umožňuje právnické osobě vyvinit se z trestní odpovědnosti.2 Interní oznamovací systém pro oznamování je navíc jedním ze základních požadavků mezinárodních standardů ISO, a to jak např. standardu ISO 19600 pro Compliance management systémy, tak i souvisejícího standardu ISO 37001 pro systémy řízení protikorupčních opatření.Více viz Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nejvyšší státní zastupitelství, 9. 11. 2020, Brno.Zdroje: Havel, Lukáš: Management a compliance program. Právní prostor. 24.11.2015. Dostupné zde.Kubíčková, Alice: Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti. Práce a mzda. 21. 3. 2017. Dostupné zde.Náhlovská, Lenka: Význam etického kodexu pro trestněprávní compliance. Advokátní deník. 16. 1. 2020. Dostupné zde.Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
5. 4. 2022 4 min čtení
Požadavky směrnice EU o whistleblowingu

Jak naplnit požadavky zákona o ochraně oznamovatelů? S NNTB to hravě zvládnete

Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších povinností pro vnitřní oznamovací systém, které vyplývají s projednávaného zákona o ochraně oznamovatelů. Platforma Nenech to být (NNTB) zajišťuje všechny zákonné požadavky.Whistleblowing podle současného návrhu zákona o ochraně oznamovatelů budou muset zřídit všechny firmy s 25 a více zaměstnanci a také veřejní zadavatelé a orgány veřejné moci (s výjimkou obcí do 5 000 obyvatel). Nová povinnost se tak dotkne drtivé většiny firem a organizací. Vnitřní oznamovací systém měly firmy zavést nejpozději konce března 2022, termín schválení zákona o ochraně oznamovatelů se ale posouvá pravděpodobně na červenec roku 2023. Za nesplnění zákonných požadavků může být uložena pokuta až 1 milion Kč nebo 5 % z čistého obratu. Nedodržování stanovených povinností však může mít kromě peněžitých sankcí také vážný negativní dopad na reputaci zaměstnavatele v očích veřejnosti i obchodních partnerů. NNTB nabízí řešení pro malé podnikatele i velké firmy. Velikosti zaměstnavatele se flexibilně přizpůsobuje také cena (viz ceník NNTB). Platforma NNTB nevyžaduje zásah do IT systému, implementace je proto velmi rychlá a jednoduchá a váš interní oznamovací systém je k dispozici prakticky ihned. Jaké jsou požadavky podle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů?Podat oznámení je snadné Zákon o ochraně oznamovatelů vyžaduje, aby zaměstnavatel umožnil učinit oznámení všem potenciálním oznamovatelům, kteří se s protiprávním jednáním setkali s souvislosti s prací - tzn. zaměstnancům, stážistům, obchodním partnerům nebo i uchazečům o práci).  Oznamovací formulář NNTB je přístupný na webu i v mobilní aplikaci. Tím, že NNTB bylo vytvořeno primárně pro děti a až následně pro firemní prostředí, je jeho ovládání velmi jednoduché. Podat oznámení zvládne opravdu každý na 2 kliknutí. Písemné, ústní nebo osobní oznámeníOznamovatel by měl mít možnost volby učinit oznámení písemně, ústně nebo osobně.  Platforma NNTB nabízí oznamovatelům možnost napsání textu i vložení hlasové nahrávky. V případě osobního podání oznámení může příjemce takové oznámení v NNTB jednoduše uložit a dále s ním pracovat.Musí být zajištěna ochrana identity oznamovateleOznamovatelé mohou skrz NNTB podat oznámení zcela anonymně. Ochranu jejich identity zajišťuje moderní šifrovací systém. NNTB umožňuje při zachování anonymity navázat komunikaci s oznamovatelem. Můžete se tak doptat na více informací a informovat oznamovatele o stavu investigace a přijetí nápravných opatření. Bezpečnost a anonymita jsou u nás na prvním místě - NNTB je zabezpečeno na nejvyšší možné technologické úrovni.Povinnost určení příslušné osoby S požadavkem na utajení totožnosti oznamovatelů souvisí také povinnost určení tzv. příslušné osoby (tedy řešitele neboli ombudsmana). Příslušná osoba je zodpovědná za přijímání a prošetřování oznámení a informování oznamovatele o výsledcích šetření, ale musí také vést evidenci a archiv všech podaných oznámení. Pouze tato příslušná osoba může znát detaily oznámení a případně totožnost oznamovatele, pokud se rozhodne vystoupit z anonymity, a musí jej ochránit před případným odvetným opatřením. Přístup k oznámením mají v NNTB výhradně vybraní řešitelé dle organizační struktury nebo typu podnětu. Platforma slouží také jako databáze přijatých oznámení ze všech možných komunikačních kanálů. V rámci NNTB nabízíme rovněž školení pro příslušné osoby nebo služby externí pověřené osoby z řad našich zkušených partnerů. Písemné informování oznamovatele v časových lhůtáchOznamovatel získá právo být písemně informován o přijetí oznámení (do 7 dnů od jeho obdržení), o průběhu investigace oznámení, a především bude mít právo znát závěry šetření, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (v komplikovaných případech lze tuto lhůtu prodloužit). Pokud se tak nestane a do měsíce od podání interního oznámení nedojde k nápravě, dle zákona může oznamovatel veškeré informace zveřejnit v médiích.  NNTB automaticky hlídá všechny lhůty a včas zasílá chytré notifikace. Přijatá oznámení se navíc řadí chronologicky a je možné je jednoduše filtrovat na základě různých kritérií.Máte otázky ohledně whistleblowingu? Chtěli byste vidět NNTB v akci? Domluvte si nezávaznou konzultaci s naším specialistou. Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
25. 2. 2022 3 min čtení
zaměstnanec

8 nejčastějších problémů, které se zaměstnanci stydí říct osobně

V České republice je dlouhodobě rekordně nízká nezaměstnanost a řada firem má problém najít a udržet kvalifikované zaměstnance. Zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, že není důležitý jen vnější obraz firmy, ale i spokojenost zaměstnanců.  Firmy začínají whistleblowing chápat jako příležitost, jak zlepšit firemní kulturu Když v prosinci 2021 vstoupila v platnost směrnice EU “o whistleblowingu“, znamenalo to primárně pro státní sféru povinnost zavést interní oznamovací systém. Stejná povinnost čeká po schválení českého zákona o ochraně oznamovatelů také soukromé firmy s více než 25 zaměstnanci.  Objevuje se však stále více firem, které nečekají na to, až jim zavedení oznamovacího systému nařídí zákon, ale začínají jej používat již nyní. Zavedení interního oznamovacího kanálu totiž není pouze byrokratická nutnost, ale velmi dobrá příležitost, jak například zvýšit zaměstnaneckou spokojenost. Platforma Nenech to být umožňuje snadno a rychle zjistit problémy zaměstnanců a díky možnosti další komunikace pomoct personalistům s jejich efektivním řešením.  Co zaměstnance trápí nejčastěji? Když využijete naplno potenciál interního oznamovacího kanálu, můžete se setkat s velmi širokou škálou oznámení od upozornění na trestnou činnost přes šikanu až po zdánlivě neškodné problémy, jako je zanedbaný úklid. Tyto drobné problémy však mohou mít významný dopad právě na zaměstnaneckou spokojenost. Připravili jsme pro vás přehled nejběžnějších zaměstnaneckých problémů, s jakými se můžete po zavedení interního oznamovacího kanálu ve vaší společnosti setkat. Zanedbaný úklid, špatné podmínky na pracovišti  „Píše na dveře od záchodu sprostá slova“, „nesplachuje“, „nepoužívá štětku na WC“ – takto si mohou zaměstnanci (anonymně) stěžovat na své méně čistotné kolegy. Zaměstnanci jsou nejčastěji nespokojeni s čistotou v šatnách, s úklidem sociálního zařízení a nedoplňováním toaletních potřeb, s úklidem kuchyňky i kanceláří.  Na kulturu pracovního prostředí má negativní dopad také nadměrný hluk – zaměstnance ve výrobě může trápit příliš velká hlučnost ve výrobní hale, v kanceláři zase kolega, který je neustále na telefonu. Podobně nepříjemným problémem je také velké horko nebo zima. Ochranné pomůcky a bezpečnost Tam, kde je potřeba používání ochranných pomůcek, se objevuje nový potenciální problém. Zaměstnancům někdy nevyhovuje kvalita osobních ochranných pomůcek, vadí jim, že si je nemohou pravidelně měnit za nové, nebo že jsou po nich ochranné pomůcky vyžadovány i v situacích, kdy to (alespoň z jejich pohledu) není potřeba.  Na některých pracovištích se zase zaměstnanci necítí bezpečně – zpravidla při práci na stavbách, kde se dostatečně nedbá na všechna bezpečnostní pravidla. Přitom, pokud si stěžují, mají velmi často pocit, že vedení nijak nereaguje. Komunikace firmy k zaměstnancům je obecně dalším problémovým faktorem. Komunikace, zaškolení a meetingy Špatná komunikace a nedostatečné vysvětlování změn může vést k jejich odmítání a nespokojenosti. Pro zaměstnance je důležité vědět, jak je firma organizovaná a kam směřuje. Někdy se první nespokojenosti objeví bezprostředně po nástupu do zaměstnání, a to když se novému zaměstnanci nedostane odpovídajícího zaškolení a podpory. Velmi rozšířeným problémem jsou například neaktualizované manuály a jiné materiály. Další kritický bod představují meetingy, které bývají neproduktivní a pro účastníky nesmyslné – a pro spokojenost v zaměstnání je právě pocit smysluplnosti klíčový. Benefity Až 35 % zaměstnanců není spokojeno se skladbou či množstvím benefitů. Zaměstnanecké benefity jsou v takovém případě kontraproduktivní, protože firma vynakládá náklady na něco, o co zaměstnanci nestojí, a obě strany jsou ve výsledku nespokojené. Typickým příkladem jsou například v minulosti „populární“ podnikové chaty, nebo stravenky v hodnotě, která pokryje sotva polovinu ceny oběda. Home office Práce z domova se pod vlivem pandemie stává novou normou a týká se až třetiny všech zaměstnanců. Podle dostupných průzkumů se 50 % zaměstnanců z domova pracuje špatně. Trápí je zejména komplikovaná komunikace s kolegy, složité připojení do firemní sítě a absence plnohodnotného přístupu do firemních aplikací. Neshody v kolektivu a nespokojenost s nadřízeným  Špatné vztahy s kolegy patří mezi tři nejčastější důvody pro odchod ze zaměstnání. Nezřídka se stává, že i když ve firmě převládá pozitivní atmosféra, některá specifická skupina zaměstnanců prožívá neshody. Ty může například vyvolávat zaměstnanec, který na úkor ostatních neplní pracovní úkoly. Ve vážnějších případech napjaté vztahy mezi kolegy vyústí i ve fyzické útoky. Podle průzkumů je velmi rozšířená také nespokojenost s top managementem, s nadřízeným, nebo se spoluprací mezi odděleními.1 Šikana a sexuální obtěžování Šikana i sexuální obtěžování občas v práci zažívá až 45 % zaměstnanců. Odhaduje se, že šikana na pracovišti je příčinou pětiny všech sebevražd a každý desátý šikanovaný zaměstnanec musí vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc. Sexuální obtěžování je neméně nebezpečné, protože podle odborníků může mít na psychiku obtěžované osoby podobný dopad jako znásilnění a dlouhodobě ji traumatizovat. Nejběžnějším vzorcem je, když muž (zpravidla nadřízený) sexuálně obtěžuje ženu – s takovou formou obtěžování se v Česku setká celá polovina všech žen. Protiprávní jednání  Na oznámení trestných činů se vztahuje připravovaný zákon na ochranu oznamovatelů i směrnice EU o whistleblowingu. V případě oznamování protiprávních jednání jde vůbec nejčastěji o trestné činy v oblasti veřejných zakázek, v oblasti nakládání s veřejným majetkem a v oblasti financí (dotace, úvěry, půjčky…).2 Předmětem whistleblowingového oznámení se však může stát i ohrožení ochrany přírody, ohrožení zdraví osob, znásilnění aj. Interní oznamovací kanál je nejvhodnější nástroj, díky kterému se mohou zaměstnanci svěřit s čímkoli, co je trápí.  Příklady z praxe, které se podařilo vyřešit díky NNTB Zaměstnanci se cítili méněcenní, jelikož narozdíl od vedení nedostali firemní dárky s logem firmy. Tři z nich začali uvažovat o odchodu z firmy, jelikož nechtěli pracovat někde, kde si jich dostatečně neváží. Jedna kolegyně naštěstí napsala skrz NNTB vedení firmy, pro které byla maličkost rozdat dárkové předměty i kolegům na nižších pozicích.Výrobní firma zavedla pravidla ochraňující zaměstnance před nemocí Covid19. Jedno z oddělení se ale rozhodlo, že nebudou nosit roušky, jelikož se na první pohled zdálo, že to nikomu nevadí. Opak byl pravdou, jedna kolegyně se kvůli tomu cítila ohrožená, jelikož se kvůli zdravotním potížím řadila do nejvíc ohrožené skupiny. Styděla se to však řešit osobně, proto napsala anonymně skrz NNTB s žádostí, zda by se mohly roušky na pracovišti nosit. Prodavačka v retailovém řetězci si všimla, že se jí zákazníci pravidelně ptají na výrobek jednoho z výrobců, jejichž zboží obchod nabízel, ale v obchodech chyběl. Vypracovala analýzu zájmu o tento produkt mezi zákazníky, nabídky konkurence a dostupnosti produktu. Protože se obávala reakce svého nadřízeného, raději analýzu poslala vedení firmy anonymně přes NNTB. Když uviděla pozitivní reakci, z anonymity vystoupila. Marketingová firma najala nového manažera PR oddělení, který začal po několika měsících obtěžovat podřízené kolegyně. Dvě z nich nátlak nevydržely a z firmy bez udání důvodu odešly. Třetí dáma, na kterou se zaměřil, se začala bránit a sexuální nátlak odmítala. Manager ji začal shazovat před vedením a pokoušel se ji dostat z firmy. Ostatní kolegové se obávali zasáhnout, aby nebyli další na řadě. Napsali tedy vedení firmy přes NNTB a popsali situaci. Když viděli pozitivní reakci a zájem, z anonymity vystoupili a kolegyně se veřejně zastali.Zdroje:  1 Co trápí české zaměstnance? Průzkumy ve firmách ukazují na chyby šéfů. TCC online, 2016. Dostupné z: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zamestnani-problemy-spokojenost.A160606_103334_podnikani_kho 2 Analýza praktických zkušeností s whistleblowingem. Oživení, 2011. Jak vznikl projekt Nenech to být?Platforma NNTB vznikla v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech ji vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm jako nástroj, pomocí kterého mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu ve školách. Do 4 let zavedlo NNTB 1 800 škol. V roce 2020 začaly NNTB používat další organizace jako platformu pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě, například DPD, Sportisimo, Pilulka.cz, Zásilkovna, AAA Auto, Zentiva a město Brno. Pavel Ihm, David Špunar a Jan Sáma
14. 2. 2022 6 min čtení
jason-goodman-vbxyFxlgpjM-unsplash.jpg

Na co si dát pozor při výběru whistleblowingové platformy?

V reakci na novou směrnici EU o whistleblowingu a přípravu českého zákona o ochraně oznamovatelů se na českém trhu objevila řada nových komerčních poskytovatelů whistleblowing platforem a vnitřních oznamovacích systémů. Zdaleka ne všechny jsou bezpečné, důvěryhodné a stejně rychle jako se svojí činností začali, mohou také skončit. Na co si dát pozor při výběru whistleblowingové platformy?  Nenechte se oklamat Mnoho poskytovatelů neříká pravdu o povinnostech, které směrnice přináší. Mezi nejčastější nepravdy, se kterými se můžete setkat: Platforma musí umožnit oznámení prostřednictvím telefonní linky.Platforma musí umožnit oznámení emailem.Platforma musí být anonymní.Platforma nesmí být anonymní.Musíte mít externí pověřenou osobu.Whistleblowing musely do 17. 12. 2021 zavést všechny příspěvkové organizace a samosprávy.Pokud vám poskytovatl tvrdí jednu z výše uvedených vět, držte se od něj dál. Na trhu funguje řada společností, které se whistleblowing věnují několik let a jsou vůči klientům otevření a upřímní.   Jak je to těmito mylnými interpretacemi ve skutečnosti? Platforma musí umožnit oznámení prostřednictvím telefonní linky. Platforma musí umožnit oznámení emailem. → Ve směrnici se píše: “Kanály umožňují oznamování písemně nebo ústně, či obojím způsobem. Ústní oznámení lze učinit telefonicky nebo prostřednictvím jiných systémů hlasových zpráv a na žádost oznamující osoby prostřednictvím osobní schůzky v přiměřené lhůtě.” Nikde se tedy nepíše, že potřeba mít zřízenou telefonní linku.Platforma musí být anonymní. Platforma nesmí být anonymní. → Platforma by měla umožnit anonymitu odesílatele, ale není povinná. Pravda nicméně je, že pro oznamovatele je anonymita důvěryhodnější a pro vás bezpečnější, jelikož pak nehrozí únik jeho identity ani odvetná opatření ze strany kolegů a pokuty za ně. Musíte mít externí pověřenou osobu. → Externí osoba za vás může komunikaci s oznamovateli přebrat, a pokud má dostatek zkušeností, může vám to znatelně pomoct. Nicméně není to podmínka, můžete jmenovat pověřenou osobu i z řad vašich zaměstnanců.Whistleblowing musí do 17. 12. 2021 zavést všechny příspěvkové organizace a samosprávy. → Podle výkladu ministerstva měly do 17. 12. 2021 zavést whistleblowing pouze samosprávy nad 10 000 obyvatel. Nikdo menší, ani žádné jimi zřizované organizace. Prověřte si poskytovateleWhistleblowing platforma by měla mít doložitelnou historii a klientské reference. Zvolený systém musí být maximálně funkční a spolehlivý tak, aby nedošlo ke ztrátě žádného oznámení a žádných citlivých dat nebo osobních údajů. Noví poskytovatelé, kteří se objevili náhle v reakci na připravovaný zákon, často nejsou příliš důvěryhodní, stojí za nimi společnosti bez historie, nebo nezkušení vývojáři. U takových riskujete únik dat, nedostupnost platformy nebo její náhlé vypnutí v případě ukončení činnosti firmy. Ve všech těchto případech vám hrozí pokuta, proto vybírejte dodavatele na základě referencí.   Myslete na bezpečnostZárukou kvality systému je, že je neustále vyvíjen, zlepšován a prověřován z hlediska jeho bezpečnosti. Zajímejte se, kdo na vývoji a údržbě softwaru pracuje a ověřte si, zda má poskytovatel prostředky a lidské zdroje na údržbu a vývoj systému. V opačném případě nemáte záruku, že systém bude použitelný také do budoucna a že jsou vaše data v bezpečí. Ptejte se na získané ISO certifikace (například ISO 27001), bezpečnostní audity a úspěšně zvládnuté penetrační testy, které zaručují, že systém nebude prolomen, data budou chráněna před kybernetickými útoky a neuniknou. Důležitá je jednoduchost a pomůže i editovatelnostAby byl interní oznamovací systém skutečně používán, musí být dostatečně jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Řada platforem má velmi složitý systém, který v konečném důsledku může uživatele odradit od samotného podání oznámení. V tu chvíli by mohli raději využít externí oznamovací kanál, což je málokdy v zájmu povinného subjektu. Pomůže také editovatelnost platformy, díky které bude oznamovací formulář působit osobněji, nebo ho budete moci využít i na sběr jiných typů podnětů.   Pozor na podezřelé nabídkyPokud někdo nabízí systém zdarma nebo pod úroveň tržní ceny, buďte na pozoru. Později může dojít k náhlému výraznému zdražení, skrytým poplatkům, prodeji dodatečných služeb, nebo nebude mít poskytovatel dost prostředků na údržbu a vývoj systému a jednoduše svou činnost ukončí. V takovém případě se vystavujete mj. ohrožení citlivých dat, která v systému budete mít, a jejichž evidenci musíte dle evropské směrnice uchovávat po dobu 5 let. Jak vznikl projekt Nenech to být?Platforma NNTB vznikla v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech ji vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm jako nástroj, pomocí kterého mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu ve školách. Do 4 let zavedlo NNTB 1 800 škol. V roce 2020 začaly NNTB používat další organizace jako platformu pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě, například DPD, Sportisimo, Pilulka.cz, Zásilkovna, AAA Auto, Zentiva a město Brno. Pavel Ihm, David Špunar a Jan Sáma
8. 2. 2022 4 min čtení
barriers_whistleblowing.jpg

Překážky pro zavádění whistleblowingu

Zavádění whistleblowingu ve firmách nejčastěji naráží na dvě hlavní bariéry. První je na straně managementu, který má strach oznamovací systém ve firmě zavést. Další bariéra je na straně zaměstnanců, kteří mohou mít obavu whistleblowingovou platformu využívat. Bariéry na straně managementuJednou z klíčových překážek zavádění whistleblowingu ve firmách je udavačské stigma. Management firem mívá vnitřní strach zavádět systém pro podporu něčeho, co je v Česku stále vnímáno jako udavačství ze strany zaměstnanců. Pravděpodobně to souvisí s naší historií a bývalým režimem, protože naopak nejdále jsou s podporou whistleblowingu v angloamerických zemích. Například v Americe upozorňuje na neetické jednání 3× více lidí než v Evropě — a z Evropy si nejlépe vede Spojené království. Kromě strachu z udavačství manažeři a manažerky často věří, že žádný oznamovací systém nepotřebují, protože mají otevřenou firmu, ve které si lidé mezi sebou všechny informace říkají. Data ale tuhle domněnku vyvracejí. Například podle průzkumu konzultantské společnosti EY 56 % z těch, kteří jsou ve firmě svědky nekalého jednání, nic neoznámí. Jiné zdroje uvádí ještě vyšší procento. Zajímavé navíc je, že 73 % těchto lidí by zároveň zvažovalo, že informaci o nekalém jednání svěří někomu zvenčí — například správnímu orgánu nebo advokátovi. Na situaci nic nezmění ani to, pokud je firma plná extrovertů a na první pohled otevřených lidí. Behaviorální studie naznačují, že ochota lidí „zapískat na píšťalku“ je přibližně stejně silná u mužů i žen a u introvertů i extrovertů. Na míru ochoty oznamovat nekalé jednání nemá vliv ani věk. Další častou obavou managementu je, že zaměstnanci budou systém nadužívat a zahlcovat nepodloženými stížnostmi. Tyto obavy jsou však liché, například podle reportů firmy NAVEX GLOBAL se téměř polovina všech nahlášených nekalých aktivit uzavírá jako opodstatněná nebo částečně opodstatněná. I jiné průzkumy potvrzují, že u více než poloviny společností nedochází ke zneužívání oznamovacích linek buď vůbec, anebo jen zřídka. Například u našeho oznamovacího systému Nenech to být se oprávněnost podnětů pohybuje kolem 80 % a jedna firma řeší v průměru 3 — 4 oznámení měsíčně. Firma navíc není povinna odpovídat na všechny podněty. Pokud někteří zaměstnanci zahltí ohlašovací systém vulgaritami či na první pohled nepodloženými výpady, je možné tyto zprávy zcela ignorovat. Bariéry na straně zaměstnancůZaměstnanci mají při oznamování neetického či protiprávního jednání ve firmě největší strach z případné odvety ze strany zaměstnavatele nebo ostatních kolegů. Často bývají označení za práskače, čelí nevybíravým útokům, jsou přeloženi a zcela izolováni na jiném oddělení, nebo dostanou horší a podřadnější práci. Americká studie z roku 2008 na 84 whistleblowerech dokonce uvádí, že 82 % whistleblowerů bylo po oznámení nekalého jednání terčem obtěžování, 60 % přišlo o práci,17 % přišlo o bydlení,a 10 % se pokusilo o sebevraždu.Dalším častým důvodem přehlížení neetického jednání je efekt přihlížejícího. Čím více lidí je v kolektivu, tím více zaměstnanci spoléhají, že incident ohlásí někdo jiný. Bariérou také bývá, že lidé nevědí, jakým způsobem mohou oznámení na protiprávní jednání podat. Podle některých průzkumů to jako důvod uvádí až 42 % zaměstnanců. Další lidé nevědí, že se od nich oznamování prohřešků vůbec očekává. Jiní jsou přesvědčení, že firma o problému dávno ví, nebo nevěří, že oznámení něčemu pomůže.Behaviorální expertka Nuala Walsh v článku pro Harvard Business Review dále píše, že za nečinností zaměstnanců často stojí nevědomá potřeba  sounáležitosti, preference současného stavu a úmyslná slepota. Podle již citovaného průzkumu konzultantské společnosti EY pak zaměstnanci často cítí tlak, aby si informace nechali pro sebe, mají strach o svou kariéru i osobní bezpečnost nebo nejednají z důvodu loajality vůči firmě i svým kolegům. K loajalitě vůči firmě zaměstnance dokonce nepřímo vyzývá zákoník práce, který zakotvuje povinnost nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Whistleblower tak často balancuje na vahách věrnosti vůči firmě a morální či zákonné povinnosti oznámit protiprávní praktiky. Vysoké procento neetického jednání na pracovišti je přehlíženo také z důvodu společenských norem. Typickým příkladem je sexuální obtěžování. Podle tohoto výzkumu se s ním na pracovišti setkalo 34 % žen, další zdroje uvádí mnohem vyšší čísla — například až 80 %. Přesto naprostá většina obětí obtěžování na pracovišti toto chování vůbec nenahlásí. Jak vznikl projekt Nenech to být?Platforma NNTB vznikla v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech ji vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm jako nástroj, pomocí kterého mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu ve školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno. Pavel Ihm, David Špunar a Jan Sláma
8. 2. 2022 4 min čtení
Blog_rozhovor Honza E15.jpg

NNTB umožňuje zaměstnancům řešit věci, o kterých není snadné mluvit osobně (Solitea)

Jaké přínosy má ochrana whistleblowerů pro firmy? A proč se tak málo mluví o mobbingu na pracovišti? V rozhovoru, který s námi udělal partner Solitea, a.s., se to dozvíte: Již brzy budou muset všechny firmy nad 25 zaměstnanců zavést interní kanály pro hlášení nekalého chování. S Janem Slámou, jedním ze zakladatelů whistleblowingové platformy Nenech to být, jsme hovořili nejen o platformě samotné, ale také o whistleblowingu a výhodách, které firmě včasné oznamování nepravostí může přinést. ― Co vás inspirovalo k založení NNTB?I když je náš aktuální focus na firemní prostředí, whistleblowing a řešení zákona o ochraně oznamovatelů, původně vzniklo NNTB (Nenech to být) jako online schránka důvěry. Skrze ni se mohou děti bezpečně a anonymně svěřit s čímkoliv, co je trápí, typicky se šikanou. K tomu nás inspirovaly vlastní zkušenosti z dětství, kdy jsme se s těmito problémy u svých spolužáků setkávali, ale nevěděli jsme, jak jim pomoct. Nyní aplikace pomáhá dětem v 2 065 školách po celém světě. Jan Sláma a David Špunar v NairobiK rozšíření do firemního prostředí nás inspirovali samotní zaměstnavatelé i zaměstnanci, kteří za námi přicházeli s nápadem, abychom službu do světa businessu rozšířili. Někdo v ní viděl HR nástroj, skrz který se mohou zaměstnanci svěřit s čímkoliv, co je trápí. Jiní chtěli NNTB využít jako etickou linku na oznamování nepravostí, a další jako elegantní řešení nové evropské legislativy. ― Bylo by možné alespoň ve zkratce představit ty nejdůležitější osoby, které se na vývoji NNTB podílely?Aktuálně na NNTB pracuje tým 25 lidí, ale původní spoluzakladatelé jsme byli 3 – já, David Špunar a Pavel Ihm. Společně jsme na střídačku podnikali už od 14 let. S Davidem jsme měli několik mobilních aplikací, s Pavlem zase e-shop s brýlemi pro VR.  Kluci spolu taky pracovali na pár projektech, všichni tři jsme byli spolužáci, bavily nás technologie, business i společenský přesah, takže naše spojení dávalo smysl. Já se zaměřuju hlavně na strategické otázky, marketing, sales, partnerství. David je skvělý na všechny provozní věci, od financí přes vedení lokálních týmů ve světě až po produkt, a Pavel je v čele našich vývojářů Spolužáci popisek― Projekt jste odstartoval poměrně v mladém věku. Vidíte NNTB jako hlavní směr Vaší další kariéry, nebo máte nějaká „zadní vrátka“?NNTB se naplno věnujeme 5 let a očekávám, že to tak ještě nějakou dobu zůstane. První 4 roky jsme se soustředili na školy a boj proti šikaně, uplynulý rok a půl se věnujeme hlavně B2B segmentu, kde na nás čeká ještě řada výzev i příležitostí.  Velký potenciál vidíme v Africe, kde máme cca 150 klientů a rádi bychom se na ni časem více zaměřili. Vedle NNTB ve volném čase investuju s kolegou do jiných early-stage startupů. ― Jaké chování lidé za pomoci NNTB hlásí nejčastěji?Ta škála je obrovská a vždy to přímo záleží na tom, jaká je představa klienta. Někdo zavede NNTB jako HR komunikační platformu, skrz kterou se mohou zaměstnanci zeptat nebo svěřit s čímkoliv, co je trápí. Jinde je to linka na oznamování neetického jednání, pro někoho zase nástroj na řešení směrnice a chystaného zákona o ochraně oznamovatelů.  Každé použití přináší trochu jiné typy podnětů, ale základní pojítko je obvykle stejné: zaměstnanci pomocí NNTB řeší věci, o kterých pro ně není snadné mluvit osobně. ― O šikaně se často mluví v kontextu školství, ale již daleko méně se do povědomí veřejnosti dostanou formy šikany na pracovišti (mobbing, bossing). Čím to podle vás je?Hlavním důvodem bude fakt, že ve školách tvoří šikana opravdu velkou část problémů, se kterými se děti setkávají. Ve firmách se sice vyskytuje nad očekávání často, ale už není tak výrazná. Přebíjí ji obecná pracovní nespokojenost, špatná firemní kultura, diskriminace, sexuální obtěžování atd. I když NNTB je ve školách určeno primárně na řešení šikany, ve firemním prostředí tomu tak není. ― A jaké má ochrana whistleblowerů přínosy pro samotnou firmu?Hezky to definoval Tomáš Kafka z EY, když řekl, že NNTB pomáhá firmám s ochranou jejich dobré pověsti, zaměstnanců, majetku a firemní kultury. Typicky se o všem dozvíte včas, respektive dříve, než se z drobného problému stane problém velký, odejdou kolegové, pocítíte finanční ztráty, dostanete se k inspekci, nebo do médií. Obecně by se dala přínosnost rozdělit do čtyř základních kategorií: Menší fluktuace a udržení kolegů ve firmě díky včasnému odhalení problému. Lidé z firmy obvykle neodcházejí jen tak. Ve většině případů je něco trápí a jim se to nepodaří vyřešit. Právě s tím dokáže dobře nastavený whistleblowing pomoct, kolegové se svěří dřív, než odejdou.Snadné řešení zákona o ochraně oznamovatelů a s ním spojených rizik. Evropská směrnice o ochraně oznamovatelů už vešla v platnost a blíží se český zákon, se kterým whistleblowing nejen pomůže, ale hlavně je k jeho naplnění potřeba.Včasné odhalení všech nekalostí, rizik, a nelegálního jednání. Průměrná organizace ztrácí 5 % svých příjmů kvůli interním podvodům a počet podvodů odhalených interním auditem je třikrát nižší než oznámením. S NNTB můžete krádeže či podvody nejen odhalit, ale dokonce jim předejít.Zvýšení firemní integrity, moderní compliance a předcházení rizikům. S kvalitním whistleblowingem může firma získat řadu certifikací, od ISO po CSR. Pomůže při jednání se zahraničními partnery, ale také může vyvinit jednatele firmy z trestní odpovědnosti.― Jak by podle vás měly firmy na nahlášení problémů reagovat, a co jsou naopak nejčastější chyby?Vždy je třeba zjistit více informací. Nejhorší je dostat oznámení a začít zbrkle jednat. Skrz NNTB můžete s oznamovatelem dále chatovat a doptat se na detaily. Teprve pak doporučujeme jednat. U vážnějších podezření pomůže spojení s právníky či jinými experty, které můžeme našim klientům doporučit. ― Co byste poradil lidem, kteří by se rádi ozvali, ale obávají se nálepky „práskače“ nebo „bonzáka“?Aby to udělali anonymně skrz NNTB :). A věřili, že se Česko již posunulo do doby, kdy ten, co na krádež upozorní, je v očích veřejnosti lepší než ten, kdo krade. Ne vždy a všude tomu tak bylo. Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
31. 1. 2022 5 min čtení
1
2
3
4

E-book o whistleblowinguStáhněte si zdarma jedním kliknutím!

Whistleblowing v českých firmách - jen další byrokracie nebo příležitost?

Ilustrace e-booku

Stáhněte si e-book v PDF

Vaše celé jméno
E-mail, na který PDF pošleme
Vaše organizace

Kliknutím na Stáhnout souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Jednoduchý oznamovací kanál Nenech to být

Zaveďte NNTB – bezpečnou whistleblowingovou platformu, které důvěřuje už přes 2 300 firem, škol a úřadů.

CTA_demo.png
PŘIHLÁSIT SE K NEWSLETTERU

FaceUp Technology s.r.o. © 2022

Průvodce firemním whistleblowingem

Jméno a příjmení
Telefonní číslo
Vaše organizace
E-mail

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.