Jak dává online schránka důvěry na frak jiným řešením

Odškrtnout si zákonnou povinnost na vnitřní oznamovací kanál se dá různě. Pro ty z vás, kteří ale chcete lidem opravdu pomoci se bezpečně ozvat a svěřit, máme srovnání toho, jak si stojí jednotlivé nástroje vůči NNTB.

NNTB vs. telefonní linka

NNTB vs. e-mail

NNTB vs. fyzická schránka

NNTB versus telefonní linka

Aby se zaměstnanec ozval po telefonu, chce to hodně odvahy. Je nucený souvisle popsat problém a přichází o možnost si vše po sobě přečíst a v klidu rozmyslet, případně přiložit další důkazní materiál. Je také postavený před překážku, která spočívá ve skrytí svého telefonního čísla, případně pořízení si jiného telefonního čísla.

Nutnost popisovat problém do telefonu

Nemožnost přiložit dokument

Těžkosti se skrývání telefonního čísla

Uniká informace kdo podnět řeší, a v jakém je stadiu

NNTB

Anonymita je zaručena

Přiložit může dokument do velikost 25 MB

Před odesláním může vše v klidu zkontrolovat

Splníte zákonnou povinnost poučit oznamovatele o výsledku šetření

NNTB versus e-mail

Vžijte se do kůže zaměstnance, který je už tak dost nervózní, že se vám chce s něčím svěřit. Vystavovat ho ještě celému procesu zakládání anonymního e-mailu vše jen zdrží a je možné, že to raději vzdá. Vyznat se pak v anonymních mailech a všech podnětech bude i pro vás fuška.

E-mail

NNTB

Anonymita je zaručena

Oznamovatel má přehled, co se s jeho oznámením děje

Zapojíte více kolegů, kteří na řešení mohou spolupracovat

Pomocí chytrých notifikací za vás ohlídá zákonné lhůty

NNTB versus fyzická schránka

Jak navážete na anonym, který dojde do pošty? Jak zjistíte více detailů, když někdo na něco upozornil a vy máte minimum informací? S NNTB si nemusíte hrát na detektiva, s oznamovatelem hovořit dál přímo v systému a přitom dodržet, pro něj klíčovou, anonymitu. Navíc nás letos čeká nový zákon o ochraně oznamovatelů, který mimo jiné stanoví nutnost mít oznamovací kanál přístupný také pro oznamovatele z řad zákazníků nebo třeba dodavatelů. Těmto požadavkům ale fyzická schránka nevyhovuje.

Fyzická schránka

Oznamovatel riskuje, že jej někdo při použití schránky uvidí

Nevyhovuje požadavkům zákona

Oznámení musíte přepisovat a ukládat

NNTB

Vyjdete vstříc mladším lidem, kteří jsou zvyklí na online řešení

Máte možnost navázat konverzaci a vyšší šanci vyřešení podnětu

Vyjádřit se mohou zákazníci i dodavatelé

Splníte zákonnou povinnost poučit oznamovatele o výsledku šetření

Online schránka vítězí na všech frontách.Vše si můžeme ukázat na demu.