Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení

Ahoj!

Níže uvedené Ti slouží k získání potřebných informací o zpracování Tvých osobních údajů v souvislosti s oznámením, které podáš přes webovou aplikaci www.app.nntb.cz nebo skrze mobilní aplikaci, aby se Tvá škola dozvěděla, že se ve Tvé škole někdo necítí dobře.

Kdo bude správce Tvých osobních údajů – tedy ten, kdo Tvoje osobní údaje sbírá

My! Tedy – FaceUp Technology s.r.o., IČO: 061 42 630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100325.

Jak můžeš podat oznámení a jaké Tvoje osobní údaje budeme zpracovávat

Když se rozhodneš nám oznámení přes naši webovou nebo mobilní aplikaci napsat a sdělíš nám přitom o sobě nějaké důležité informace, tak o Tobě budeme zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení (pokud ho sdělíš);
 • název a adresu Tvé školy (pokud toto sdělíš);
 • třídu, které se to týká (pokud toto sdělíš);
 • jakékoliv osobní údaje, které nám poskytneš.

Pokud se Ti nechce oznámení psát, můžeš nám ho v naší webové nebo mobilní aplikaci také nadiktovat – buď můžeš využít možnosti záznamníku přímo v aplikaci a my Tvůj hlas následně upravíme, aby jej nemohl nikdo poznat a/nebo můžeš zavolat na speciální telefonní číslo, kde máš možnost oznámení nadiktovat hned potom, co si vybereš kategorii, které se oznámení má týkat a po zaznění tónu začneš diktovat – neboj, telefonní linka je plně automatizovaná a nebudeš proto muset s nikým mluvit – pokud by ses rozhodl zavolat na telefonní číslo, nemůžeme však Tvůj hlas následně upravit aby jej nikdo nepoznal. 

Proč od Tebe chceme osobní údaje a co s nimi budeme dělat

Účelem zpracování osobních údajů je, abys mohl/a oznámit, že se někdo ve třídě necítí dobře, nebo je mu ubližováno. Díky oznámení přes naši webovou nebo mobilní aplikaci můžeš bez žalování napsat osobám ve škole, které mu pomohou. Navíc se nikdo nedozví, že jsi jim to řekl zrovna Ty. 

Pokud by se v průběhu zpracovávání oznámení stalo, že bude nutno zpracovávat Tvoje osobní údaje nad rámec výše uvedeného, vyžádáme si vždy Tvůj souhlas nebo souhlas Tvého rodiče, takže žádný strach! Nevíme toho o Tobě více, než nám Ty sám/sama prozradíš.

Musím poskytovat osobní údaje?

Neboj, poskytnutí Tvých osobních údajů je zcela dobrovolné.

Kdo dále může mít přístup k Tvým osobním údajům?

Pokud se rozhodneš nám dobrovolně poskytnout Tvé osobní údaje v souvislosti s podáním oznámení, ačkoliv je uvádět nemusíš, nemáme v úmyslu je zpřístupňovat dalším osobám. Pro účely vyřešení Tvého oznámení však mohou být Tebou poskytnuté osobní údaje dále zpřístupněny zástupci Tvé školy (zejm. metodikovi prevence nebo určené osobě, která se ve Tvé škole těmito věcmi zabývá), a v případě jen nutné potřeby dalším úzce spolupracujícím osobám v rozsahu výlučně nezbytném pro vyřešení Tvého oznámení (IT služby, advokáti, jiní poradci). S takovými osobami však budeme mít v každém případě uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, aby Tvé údaje byly v naprostém bezpečí a nikdo je nemohl zneužít.

V naprosto výjimečných případech, bude-li to nutné pro ochranu Tvého života, zdraví nebo majetku, můžeme Tvé dobrovolně sdělené osobní údaje předat stáním orgánům, avšak pouze tehdy, bude-li to nevyhnutelně nutné. Tvoje osobní údaje nepředáváme nikomu dalšímu a děláme vše proto, aby všechny osobní údaje, které nám dobrovolně poskytneš, byly u nás v naprostém bezpečí!

Jak postupujeme při zpracování Tvých osobních údajů?

Tvé osobní údaje získáme, když odešleš formulář přes naši webovou nebo mobilní aplikaci, ve kterém chceš něco oznámit. Známe o Tobě pouze ty údaje, které nám sdělíš a také pouze tyto údaje zpracováváme.

Poté co nám od Tebe přijde vyplněné oznámení, vyhodnotíme ho a poté ho přepošleme do Tvé školy metodikovi prevence nebo jiné určené osobě, která se pokusí problém vyřešit.

Některé Tvé údaje si poté ještě nějakou dobu uložíme, než je veškeré finálně vymažeme.

Dostanou se Tvé osobní údaje do zahraničí?

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje organizaci mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

Jak dlouho si Tvé osobní údaje uložíme? 

Maximálně k nim budeme mít přístup po dobu co Tvá škola bude zaregistrovaná v NNTB. Ve výjimečných případech může doba uchování dosahovat až pět let ode dne oznámení.

Jaká máš práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti s prováděným zpracováním osobních údajů máš následující práva, která by za Tebe mohli vykonávat i např. Tvoje rodiče:

 • právo požadovat přístup k Tvým osobním údajůmprávo získat jejich kopii;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

A jak můžeš Ty nebo Tvoje rodiče za Tebe tato práva uplatnit? Jednoduše! Na jednu z kontaktních adres nám zašli odpovídající žádost. 

Můžeš nás kontaktovat:

 1. poštou na adrese FaceUp Technology s.r.o., Údolní 33, 602 00 Brno;
 2. e-mailem na adrese  info@nntb.cz.

My se vynasnažíme, abychom Tobě a/nebo rodičům doručili odpověď na žádost co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Kdybychom měli těžkosti s odpovědí, můžeme lhůtu prodloužit na dva měsíce, ale o tom bychom Tě včas informovali! 

Kdyby ses chtěl/a dozvědět více o zpracování Tvých osobních údajů, informace najdeš v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.
 

NOVINKY O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ