Jak se připravit na nový zákon o ochraně oznamovatelů?

Jste firma s 25+ zaměstnanci, samospráva, škola, nebo příspěvková organizace a chcete si být jistí, že máte všechny požadavky zákona o ochraně oznamovatelů splněny? S NNTB máte vše pokryto. Navíc vám pohlídáme lhůty a rizika, která zákon přináší.

Ochrana oznamovatele před odvetou
Splnění všech požadavků zákona
Ověřeno 2 000 klienty
Do platnosti směrnice zbývá:
08dní
:
13hodin
44minut
:
00sekund

Co požaduje zákon? ➡️ Jak to řeší NNTB?

Zřídit bezpečný oznamovací kanál, který umožňuje anonymní oznámení.

✔️ Oznamovatelé mohou napsat skrz web NNTB, vaši webovou stránku, intranet i mobilní aplikaci.

Pověřit nestrannou osobu, která bude přijímat a prošetřovat oznámení.

✔️ Přístup dostanou vámi vybraní řešitelé dle organizační struktury či typu podnětu. Vzor smlouvy pro řešitele dodáme a rádi je zaškolíme. Můžeme nabídnout také služby externího pověřence.

Chránit oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.

✔️ Oznamovatelé mohou skrz NNTB komunikovat anonymně, což je nejlepší způsob, jak je před odvetou ochránit.

Na oznámení reagovat a vyšetřit ho v zákonem stanovených lhůtách.

✔️ Všechny lhůty za vás automaticky hlídáme, zasíláme vám včas chytré notifikace a snažíme se veškerou práci s oznámeními zjednodušit.

Vést zabezpečený systém pro archivaci jednotlivých oznámení ze všech zdrojů.

✔️ Administrace NNTB slouží jako šifrovaná databáze oznámení přijatých ze všech vašich komunikačních kanálů. Můžete si k nim psát komentáře, nahrávat přílohy, ukládat poznámky.

Umožnit oznámení písemně i ústně. V případě ústního oznámení uložit nahrávku, nebo přepis.

✔️ Skrz NNTB bude moct oznamovatel nejen posílat textová oznámení, ale také nahrávat anonymizované hlasové zprávy.

Zajistit důvěrnost komunikace mezi řešitelem a oznamovatelem.

✔️ K oznámením se dostanou pouze vámi určení řešitelé. My, žádná třetí strana, ani další zaměstnanci k nim přístup nemají.

Zpřístupnit oznamovací kanál nejen vašim zaměstnancům, ale i dalším skupinám osob (dodavatelům, žadatelům o práci...)

✔️ NNTB můžete zpřístupnit komukoliv chcete. Ať už pomocí hesla, skrz přímý odkaz, QR kód, nebo váš web.

Zajistit, že odesílatel oznámení obdrží potvrzení o jeho přijetí.

✔️ Stav svého oznámení vidí odesílatel po zadání unikátního kódu na webu. Zároveň od vás může dostat odpověď o úspěšném přijetí do systému.

Informovat oznamovatele o krocích provedených v rámci šetření jeho oznámení.

✔️ Oznamovatele můžete skrz NNTB informovat o všem potřebném. Během komunikace nehrozí prozrazení jeho identity, ze které může dobrovolně vystoupit.

Zajistit řádné posouzení důvodnosti oznámení.

✔️ NNTB nabízí kombinaci dodržení anonymity a návazného chatu s oznamovatelem. Můžete se tak doptat na více informací a posoudit důvodnost oznámení.

Uveřejnit informace o pověřené osobě online a zajistit dálkový přístup k oznamování.

✔️ Vytvoříme automaticky profil vaší organizace, kde budou potřebné informace dostupné online. Jeho dálkovou přístupnost si sami snadno nastavíte, to samé platí o oznamovacím kanálu.

Vytvořit interní směrnici o ochraně oznamovatelů a s tím související právní dokumenty.

✔️ V administraci NNTB na vás čekají vzory právních dokumentů zdarma. Spojíme vás také s prověřenými partnery, kteří vám je mohou vytvořit na míru.

Umožnit oznamovateli podat podnět kontrolním orgánům, nebo ho zveřejnit.

✔️ Váš oznamovací systém vytvoříme takovým způsobem, aby bylo pro oznamovatele nejen jednodušší, ale také bezpečnější napsat přímo vám. Již přes nás prošlo 10 000+ oznámení.

Mít oznamovací kanál dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu.

✔️ Na NNTB se můžete spolehnout. Fungujeme přes 4 roky, využívá nás 2 000 organizací na 4 světadílech a na platformě pracuje interní tým zkušených vývojářů.

Proškolit příslušnou osobu o jejích povinnostech a sepsat o tom záznam.

✔️ S proškolením příslušné osoby můžeme pomoct my i naši partneři. Vzor zápisu najdete v administraci dostupný zdarma.

Zpracovávat poskytnuté údaje v souladu s GDPR.

✔️ Osobní údaje zpracováváme plně v souladu s nařízením GDPR. Máme také platný certifikát ISO 27001.

Důležitá data

23. říjen 2019

Byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, označována jako „Směrnice o whistleblowingu“.

17. prosince 2021

Vchází v platnost evropská směrnice garantující ochranu oznamovatelů a zakazující jakákoliv odvetná opatření. Povinné subjekty by měly mít zavedený vnitřní oznamovací systém.

Začátek roku 2022

Oznamovací kanál odpovídající požadavkům českého zákona musí zavést všechny soukromé společnosti v ČR nad 25 zaměstnanců, obce nad 5 000 obyvatel a příspěvkové organizace.

Naplánujte si krátkou konzultaci, ať vše stihnete

Časté otázky ohledně zákona

Chcete mít dle zákona vše v pořádku?Pojďme ještě dnes naplánovat demo.