Jak se připravit na nový zákon o ochraně oznamovatelů?

Jste firma s 50+ zaměstnanci, samospráva, škola, nebo příspěvková organizace a chcete si být jistí, že máte všechny požadavky zákona o ochraně oznamovatelů splněny? S NNTB máte vše pokryto. Navíc vám pohlídáme lhůty a rizika, která zákon přináší.

Ochrana oznamovatele před odvetou
Splnění všech požadavků zákona
Ověřeno 2 300 klienty
EU Flags Directive.png

Co požaduje zákon? ➡️ Jak to řeší NNTB?

Zřídit bezpečný oznamovací kanál, který umožňuje anonymní oznámení.

✔️ Oznamovatelé mohou napsat skrz web NNTB, vaši webovou stránku, intranet i mobilní aplikaci.

Pověřit nestrannou osobu, která bude přijímat a prošetřovat oznámení.

✔️ Přístup dostanou vámi vybraní řešitelé dle organizační struktury či typu podnětu. Vzor smlouvy pro řešitele dodáme a rádi je zaškolíme. Můžeme nabídnout také služby externího pověřence.

Chránit oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.

✔️ Oznamovatelé mohou skrz NNTB komunikovat anonymně, což je nejlepší způsob, jak je před odvetou ochránit.

Na oznámení reagovat a vyšetřit ho v zákonem stanovených lhůtách.

✔️ Všechny lhůty za vás automaticky hlídáme, zasíláme vám včas chytré notifikace a snažíme se veškerou práci s oznámeními zjednodušit.

Vést zabezpečený systém pro archivaci jednotlivých oznámení ze všech zdrojů.

✔️ Administrace NNTB slouží jako šifrovaná databáze oznámení přijatých ze všech vašich komunikačních kanálů. Můžete si k nim psát komentáře, nahrávat přílohy, ukládat poznámky.

Umožnit oznámení písemně i ústně. V případě ústního oznámení uložit nahrávku, nebo přepis.

✔️ Skrz NNTB bude moct oznamovatel nejen posílat textová oznámení, ale také nahrávat anonymizované hlasové zprávy.

Zajistit důvěrnost komunikace mezi řešitelem a oznamovatelem.

✔️ K oznámením se dostanou pouze vámi určení řešitelé. My, žádná třetí strana, ani další zaměstnanci k nim přístup nemají.

Zpřístupnit oznamovací kanál nejen vašim zaměstnancům, ale i dalším skupinám osob (dodavatelům, žadatelům o práci...)

✔️ NNTB můžete zpřístupnit komukoliv chcete. Ať už pomocí hesla, skrz přímý odkaz, QR kód, nebo váš web.

Zajistit, že odesílatel oznámení obdrží potvrzení o jeho přijetí.

✔️ Stav svého oznámení vidí odesílatel po zadání unikátního kódu na webu. Zároveň od vás může dostat odpověď o úspěšném přijetí do systému.

Informovat oznamovatele o krocích provedených v rámci šetření jeho oznámení.

✔️ Oznamovatele můžete skrz NNTB informovat o všem potřebném. Během komunikace nehrozí prozrazení jeho identity, ze které může dobrovolně vystoupit.

Zajistit řádné posouzení důvodnosti oznámení.

✔️ NNTB nabízí kombinaci dodržení anonymity a návazného chatu s oznamovatelem. Můžete se tak doptat na více informací a posoudit důvodnost oznámení.

Uveřejnit informace o pověřené osobě online a zajistit dálkový přístup k oznamování.

✔️ Vytvoříme automaticky profil vaší organizace, kde budou potřebné informace dostupné online. Jeho dálkovou přístupnost si sami snadno nastavíte, to samé platí o oznamovacím kanálu.

Vytvořit interní směrnici o ochraně oznamovatelů a s tím související právní dokumenty.

✔️ V administraci NNTB na vás čekají vzory právních dokumentů zdarma. Spojíme vás také s prověřenými partnery, kteří vám je mohou vytvořit na míru.

Umožnit oznamovateli podat podnět kontrolním orgánům, nebo ho zveřejnit.

✔️ Váš oznamovací systém vytvoříme takovým způsobem, aby bylo pro oznamovatele nejen jednodušší, ale také bezpečnější napsat přímo vám. Již přes nás prošlo 10 000+ oznámení.

Mít oznamovací kanál dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu.

✔️ Na NNTB se můžete spolehnout. Fungujeme přes 5 let, využívá nás 2 300 organizací na 4 světadílech a na platformě pracuje interní tým zkušených vývojářů.

Proškolit příslušnou osobu o jejích povinnostech a sepsat o tom záznam.

✔️ S proškolením příslušné osoby můžeme pomoct my i naši partneři. Vzor zápisu najdete v administraci dostupný zdarma.

Zpracovávat poskytnuté údaje v souladu s GDPR.

✔️ Osobní údaje zpracováváme plně v souladu s nařízením GDPR. Máme také platný certifikát ISO 27001.

Důležitá data

Check Icon

23. říjen 2019

Byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, označována jako „Směrnice o whistleblowingu“.

Check Icon

17. prosince 2021

Vchází v platnost evropská směrnice garantující ochranu oznamovatelů a zakazující jakákoliv odvetná opatření. Povinné subjekty by měly mít zavedený vnitřní oznamovací systém.

Hours Icon

Červenec 2023

Oznamovací kanál odpovídající požadavkům českého zákona musí zavést všechny soukromé společnosti v ČR nad 50 zaměstnanců, obce nad 5 000 obyvatel a příspěvkové organizace.

📞 CHCI KONZULTACI

Časté otázky ohledně zákona

Nejnovější články o whistleblowingu

Serial o whistleblowingu

Seriál o whistleblowingu

Jan Sláma, spoluzakladatel Nenech to být a Klára Hrdličková, spoluzakladatelka Gali Legal odpovídají na nejčastější otázky ohledně whistleblowingu. Co přinese nová směrnice EU o whistleblowingu a jak se na ni připravit v praxi? Poslechněte si seriál o whistleblowingu.1. díl - Úvod 2. díl - Metodika o whistleblowingu 3. díl - Výhody whistleblowingové platformy 4. díl - Co whistleblowing znamená v praxi? 5. díl - Pověřená osoba 6. díl - Whistleblowing z pohledu mateřských a dceřinných společností 7. díl - Jak je v NNTB řešena ochrana a zabezpečení dat?
Helena JežkováHelena Jezkova Photo.jpeg

Helena Ježková

2022-08-02T12:06:37.259Z1 min čtení
Zkusenosti s NNTB

Jaké zkušenosti mají naši klienti s používáním NNTB?

Těší nás, když se od našich klientů dozvíme, že se zavedení NNTB osvědčilo a pomáhá jim zlepšit firemní kulturu. Často se nás ptáte, jak NNTB funguje v praxi, proto jsme se zeptali několika klientů na jejich konkrétní zkušenosti.  SPORTISIMOProdejce sportovních potřeb SPORTISIMO má více než 200 poboček v pěti zemích a zaměstnává na 4000 lidí. Vedení firmy očekávalo, že bude dostávat spíše méně podnětů, které budou závažné. Po roce fungování realita ukázala, že podněty se netýkají podvodů ani vážných problémů, ale jde spíše o doporučení či prosby, kterým však má smysl se věnovat: „Někdo například poprosil, zda by se hudba, která hraje na prodejnách, nemohla častěji měnit. Jiný zaměstnanec se ptal, proč oblíbené pánské boty velikosti 42 nemáme i v dámské variantě. Jsou to na první pohled banality, které vedení firmy kvůli své profesní slepotě již nevidí, ale vyřešení těchto věcí vede k vyšší spokojenosti zaměstnanců,“ vysvětluje Tomáš Rodný. SPORTISIMO dostává průměrně 15 podnětů měsíčně a mnoho  z nich jsou nové nápady na zlepšení, které se stydlivější zaměstnanci nemají odvahu říct osobně.  Úřad městské části Brno-středVelký význam mělo zavedení NNTB také na Úřad městské části Brno-střed. Zde ve vedení obávali, aby možnost podávat anonymní oznámení nebyla zneužívána k pomluvám. K tomuto ale nedošlo. Díky NNTB se vedení od několika zaměstnanců dozvědělo o dlouhodobé šikaně na pracovišti a problém tak mohlo úspěšně vyřešit.  Trochu nečekaný, ale užitečný rozměr nám zavedení NNTB ukázalo v oblasti pracovněprávních vztahů. Přijali jsme několik anonymních oznámení od zaměstnanců na šikanu. Po jejich prošetření jsme ukončili pracovní poměr s jednou vedoucí většího odboru Úřadu městské části Brno-střed a v dalším případě jsme převedli několik zaměstnanců pod jiného vedoucího. Na pracovištích pak došlo ke zvýšení celkového pracovního výkonu," popisuje Petr Štika, tajemník úřadu Brno-Střed. AKKAPrůmyslová společnost AKKA vyrábí nástroje, systémy a součástky pro automobilový, železniční i letecký průmysl. NNTB se společnost rozhodla zavést proto, aby získala možnost lépe komunikovat se zaměstnanci a získávat od nich zpětnou vazbu: „Jde nám o to propojit vedení s dělníky. Pořádáme pravidelná setkání, nikdo se nikdy na nic nezeptal. Nyní před každou akcí vybídneme zaměstnance, aby přes NNTB napsali, co je zajímá. Lidé dotazy opravdu píšou a při setkání je o čem diskutovat.“  Vítkovice Steel Vítkovice Steel je ocelářský podnik působící v areálu Vítkovických železáren v Ostravě, který zaměstnává 900 lidí. Po zavedení whistleblowingové platformy zaměstnanci začali posílat kolem 5–7 podnětů měsíčně. Převážně jde o obecné a ujišťovací dotazy. Zaměstnanci se například doptávají, zda komunikaci od vedení rozumí správně.  Zavedení whistleblowingové platformy krásně rozvíjí firemní kulturu – zatímco po zavedení oznamovací platformy psalo 70 % lidí anonymně, dnes už je to pouze 30 %. Zaměstnanci si ověřili, že se opravdu mohou zeptat na cokoliv a už se nebojí napsat pod svým jménem. Co se ve firmách řeší obecně? V posledních letech se podle slov klientů zaměstnanci prostřednictvím NNTB svěřovali nejčastěji s těmito problémy: Po vypuknutí války na Ukrajině se někteří zaměstnanci začali obávat o budoucnost firmy a své pracovní místo.Když ve firmě proběhla reorganizace (např. při přechodu pod nového majitele), zaměstnanci psali dotazy k novým procesům, upozorňovali na zmatek, nebo vyjadřovali své obavy z budoucnosti.Pandemie covid-19 s sebou přinesla velké množství opatření a nařízení, které vedení firem komunikovalo svým zaměstnancům. Zaměstnanci se pak doptávali na podrobnosti, nebo si ověřovali, zda informacím rozuměli správně. Potřebujete poradit, jak efektivně zavést whistleblowingovou platformu? Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
Veronika Sikorová Portrét_VS.jpg

Veronika Sikorová

2022-07-22T06:01:55.706Z1 min čtení
Whistlebowing cases

Případy whistleblowingu, které se podařilo vyřešit díky NNTB

Přinášíme několik případů zaměstnaneckých podnětů, o kterých se vedení firem dozvědělo prostřednictvím NNTB. Díky včasné informaci firmy mohly zabránit nespokojenosti zaměstnanců a dalším problémům.  Zaměstnanci se cítili méněcenní, jelikož na rozdíl od vedení nedostali firemní dárky s logem firmy. Tři z nich začali uvažovat o odchodu z firmy, jelikož nechtěli pracovat někde, kde si jich dostatečně neváží. Jedna kolegyně naštěstí napsala skrz NNTB vedení firmy, pro které byla maličkost rozdat dárkové předměty i kolegům na nižších pozicích.Výrobní firma zavedla pravidla ochraňující zaměstnance před nemocí Covid19. Jedno z oddělení se ale rozhodlo, že nebudou nosit roušky, jelikož se na první pohled zdálo, že to nikomu nevadí. Opak byl pravdou, jedna kolegyně se kvůli tomu cítila ohrožená, jelikož se kvůli zdravotním potížím řadila do nejvíc ohrožené skupiny. Styděla se to však řešit osobně, proto napsala anonymně skrz NNTB s žádostí, zda by se mohly roušky na pracovišti nosit.Prodavačka v retailovém řetězci si všimla, že se jí zákazníci pravidelně ptají na výrobek jednoho z výrobců, jejichž zboží obchod nabízel, ale v obchodech chyběl. Vypracovala analýzu zájmu o tento produkt mezi zákazníky, nabídky konkurence a dostupnosti produktu. Protože se obávala reakce svého nadřízeného, raději analýzu poslala vedení firmy anonymně přes NNTB. Když uviděla pozitivní reakci, z anonymity vystoupila. Marketingová firma najala nového manažera PR oddělení, který začal po několika měsících obtěžovat podřízené kolegyně. Dvě z nich nátlak nevydržely a z firmy bez udání důvodu odešly. Třetí dáma, na kterou se zaměřil, se začala bránit a sexuální nátlak odmítala. Manager ji začal shazovat před vedením a pokoušel se ji dostat z firmy. Ostatní kolegové se obávali zasáhnout, aby nebyli další na řadě. Napsali tedy vedení firmy přes NNTB a popsali situaci. Když viděli pozitivní reakci a zájem, z anonymity vystoupili a kolegyně se veřejně zastali.Chcete poradit, jak efektivně zavést whistleblowingovou platformu do vaší organizace? Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
Helena JežkováHelena Jezkova Photo.jpeg

Helena Ježková

2022-07-13T08:22:06.663Z1 min čtení

Chcete mít dle zákona vše v pořádku?Pojďme ještě dnes naplánovat nezávaznou konzultaci.

CTA demo_cz.png

Průvodce firemním whistleblowingem

Jméno a příjmení
Telefonní číslo
Vaše organizace
E-mail

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

PŘIHLÁSIT SE K NEWSLETTERU

FaceUp Technology s.r.o. © 2022