Jak se připravit na nový zákon o ochraně oznamovatelů?

Máte nad 25 zaměstnanců a chcete si být jistí, že máte všechny požadavky zákona o ochraně oznamovatelů splněny? S NNTB máte splněno a k tomu vám přidáme další právní vzory a průvodce, ať jste v obraze.

Ochrana oznamovatele před odvetou
Splnění všech požadavků zákona
Právní vzory zdarma

Co požaduje zákon? ➡️ Jak to řeší NNTB?

Zřídit bezpečný oznamovací kanál pro vnitřní účely, ideálně oddělený od běžných komunikačních nástrojů firmy.

✔️ Vaši zaměstnanci mohou k odeslání oznámení použít naši webovou platformu či mobilní aplikaci.

Pověřit nestrannou osobu, která bude zodpovědná za příjetí a řešení oznámení.

✔️ Přístup k oznámením získají vaši vybraní pracovníci dle vaší firemní struktury. Vzor smlouvy pro řešitele dodáme a také je rádi zaškolíme. Pokud nikoho z řad vašich zaměstnanců (či vašich externistů) pověřit nechcete, můžeme doporučit i externí pověřence z řad našich partnerů.

Zajistit, že odesílatel oznámení obdrží potvrzení o jeho přijetí.

✔️ Stav svého oznámení může odesílatel sledovat po zadání unikátního kódu na webu NNTB. Zároveň od vás může dostat automatickou odpověď o úspěšném přijetí oznámení do systému.

Zajistit důvěrnost komunikace mezi řešitelem a oznamovatelem.

✔️ K oznámením se dostanou pouze vámi určení řešitelé. My, žádná třetí strana, ani další zaměstnanci k nim přístup nemají.

K oznamovacímu kanálu musí mít přistup všichni, které se setkali s problémem během pracovní činnosti (zaměstnanci, brigádníci nebo třeba uchazeči o práci).

✔️ NNTB můžete zpřístupnit komukoliv chcete. Ať už pomocí unikátního firemního kódu nebo skrze váš web.

Zpracovávat poskytnuté údaje v souladu s GDPR.

✔️ Osobní údaje zpracováváme plně v souladu s nařízením GDPR.

Vést systém pro archivaci jednotlivých oznámení.

✔️ Webová administrace NNTB slouží jako databáze oznámení přijatých skrz NNTB i jiných kanálů.

Chránit oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.

✔️ Oznamovatelé mohou skrz NNTB komunikovat anonymně, což je nejlepší způsob, jak je před odvetou ochránit.

Zajistit řádné posouzení důvodnosti oznámení.

✔️ NNTB nabízí kombinaci dodržení anonymity a návazného chatu s oznamovatelem. Můžete se tak doptat na více informací a posoudit důvodnost oznámení.

Důležitá data

23. říjen 2019

Byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, označována jako „Směrnice o whistleblowingu“.

Do 17. prosince 2021

Vzejde v platnost zákon o ochraně oznamovatelů, dle kterého musí mít všechny soukromé společnosti v ČR nad 25 zaměstnanců, obce nad 5 000 obyvatel a veřejné subjekty nad 25 zaměstnanců fungující oznamovací kanál podle této směrnice.

Začátek roku 2022

Vnitřní oznamovací kanál odpovídající požadavkům této směrnice musí zavést všechny právnické osoby nad 25 zaměstnanců.

Naplánujte si demo, ať vše stihnete

Časté otázky ohledně zákona

Chcete mít dle zákona vše v pořádku?Pojďme ještě dnes naplánovat demo.