Zákon o ochraně oznamovatelů ke stažení zdarma

Podle požadavků zákona o ochraně oznamovatelů mají všechny povinné subjekty v ČR zřídit nezávislý a bezpečný vnitřní oznamovací systém. Stáhněte si celý zákon zdarma. 

Hlavní požadavky zákona o ochraně oznamovatelů

  • Umožnit podávání oznámení písemně i ústně
  • Zpřístupnit oznamovací systém nejen zaměstnancům, ale i dalším skupinám osob (dodavatelům, uchazečům o zaměstnání ad.)
  • Zabezpečit, aby se k oznámením dostala výhradně příslušná osoba
  • Zajistit, aby oznamovatel obdržel potvrzení o přijetí oznámení a vyrozumění o výsledcích
  • Vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické podobě

Čísla, která je dobré znát

Organizace se systémem pro oznamování neetického chování řeší méně soudních sporů, mají nižší náklady na vypořádání s nespokojenými zaměstnanci nebo o nich bývá téměř o polovinu méně negativních zmínek v médiích.

7 %

o tolik méně soudních sporů mají firmy s WB systémem

20 %

o pětinu nižší náklady na vyrovnání se zaměstnanci

46 %

téměř o polovinu méně negativních zmínek v médiích

43 %

podvodů ve firmách je odhaleno díky interním oznámení

Obsah zákona o ochraně oznamovatelů

Ochrana oznamovatele
Vnitřní oznamovací systém
Povinnosti povinného subjektu
Příslušná osoba
Oznámení
Přijetí a posouzení oznámení
Evidence a uchovávání oznámení

Stáhněte si zákon o whistleblowingu zdarma

Stáhněte si celý zákon

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Časté otázky o zákonu o ochraně oznamovatelů

Co je zákon o ochraně oznamovatelů?

Kterých zaměstnavatelů se týká zákon o ochraně oznamovatelů?

Co vyžaduje zákon o ochraně oznamovatelů?

Splňuje NNTB požadavky zákona o ochraně oznamovatelů?

Proč řešit zákon o ochraně oznamovatelů s Nenech to být?