Zákon o ochraně oznamovatelů ke stažení zdarma

 • Podle požadavků zákona o ochraně oznamovatelů mají všechny povinné subjekty v ČR zřídit nezávislý a bezpečný vnitřní oznamovací systém. Stáhněte si celý zákon zdarma. 

Hlavní požadavky zákona o ochraně oznamovatelů

 • Zřídit vnitřní oznamovací systém, který umožňuje důvěrně posílat oznámení 24/7
 • Chránit oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními
 • Zpřístupnit oznamovací systém zaměstnancům a dalším skupinám (dodavatelům, žadatelům o práci, ...)
 • Zajistit, že se k oznámením dostane pouze příslušná osoba
 • Na oznámení reagovat a vyšetřit ho v zákonem stanovených lhůtách

Čísla, která je dobré znát

Organizace se systémem pro oznamování neetického chování řeší méně soudních sporů, mají nižší náklady na vypořádání s nespokojenými zaměstnanci nebo o nich bývá téměř o polovinu méně negativních zmínek v médiích.

 • 7 %

  o tolik méně soudních sporů mají firmy s WB systémem

 • 20 %

  o pětinu nižší náklady na vyrovnání se zaměstnanci

 • 46 %

  téměř o polovinu méně negativních zmínek v médiích

 • 43 %

  podvodů ve firmách je odhaleno díky interním oznámení

Obsah zákona o ochraně oznamovatelů

 • Ochrana oznamovatele

 • Vnitřní oznamovací systém

 • Povinnosti povinného subjektu

 • Příslušná osoba

 • Oznámení

 • Přijetí a posouzení oznámení

 • Evidence a uchovávání oznámení

Stáhněte si celý zákon

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Časté otázky o zákonu o ochraně oznamovatelů

Co je zákon o ochraně oznamovatelů?
Kterých zaměstnavatelů se týká zákon o ochraně oznamovatelů?
Co vyžaduje zákon o ochraně oznamovatelů?
Splňuje NNTB požadavky zákona o ochraně oznamovatelů?
Proč řešit zákon o ochraně oznamovatelů s Nenech to být?