Jak se připravit na zákon o ochraně oznamovatelů?

Jste firma s 50+ zaměstnanci, samospráva, nebo příspěvková organizace a chcete si být jistí, že splníte všechny požadavky zákona o ochraně oznamovatelů? S whistleblowingovou platformou NNTB máte pokryté všechny legislativní požadavky i zákonné lhůty.

Ochrana oznamovatele před odvetou
Splnění legislativních požadavků
Ověřeno 2 700 klienty
European union whistleblowing Directive

Co požaduje zákon a jak to řeší NNTB?

Zřídit bezpečný oznamovací kanál, který umožňuje bezpečně poslat oznámení.

✔️ Oznamovatelé mohou napsat skrz web NNTB, vaši webovou stránku, intranet i mobilní aplikaci.

Pověřit nestrannou osobu, která bude přijímat a prošetřovat oznámení.

✔️ Přístup dostanou vámi vybraní řešitelé dle organizační struktury či typu podnětu. Vzor smlouvy pro řešitele dodáme a rádi je zaškolíme. Můžeme nabídnout také služby externího pověřence.

Zajistit anonymitu oznamovatele (whistleblowera), aby nedošlo k odvetným opatřením.

✔️ Oznamovatelé mohou skrz NNTB komunikovat anonymně, což je nejlepší způsob, jak je před odvetou ochránit.

Na oznámení reagovat a vyšetřit ho v zákonem stanovených lhůtách.

✔️ Všechny lhůty za vás automaticky hlídáme, zasíláme vám včas chytré notifikace a snažíme se veškerou práci s oznámeními zjednodušit.

Vést zabezpečený systém pro archivaci jednotlivých oznámení ze všech zdrojů.

✔️ Administrace NNTB slouží jako šifrovaná databáze oznámení přijatých ze všech vašich komunikačních kanálů. Můžete si k nim psát komentáře, nahrávat přílohy, ukládat poznámky.

Umožnit oznámení písemně i ústně. V případě ústního oznámení uložit nahrávku, nebo přepis.

✔️ Skrz NNTB bude moct oznamovatel nejen posílat textová oznámení, ale také nahrávat anonymizované hlasové zprávy.

Zajistit důvěrnost komunikace mezi řešitelem a oznamovatelem.

✔️ K oznámením se dostanou pouze vámi určení řešitelé. My, žádná třetí strana, ani další zaměstnanci k nim přístup nemají.

Zpřístupnit oznamovací systém nejen vašim zaměstnancům, ale i dalším skupinám osob (dodavatelům, žadatelům o práci ...).

✔️ NNTB můžete zpřístupnit komukoliv chcete. Ať už pomocí hesla, skrz přímý odkaz, QR kód, nebo váš web.

Zajistit, že odesílatel oznámení obdrží potvrzení o jeho přijetí.

✔️ Stav svého oznámení vidí odesílatel po zadání unikátního kódu na webu. Zároveň od vás může dostat odpověď o úspěšném přijetí do systému.

Informovat oznamovatele o krocích provedených v rámci šetření jeho oznámení.

✔️ Oznamovatele můžete skrz NNTB informovat o všem potřebném. Během komunikace nehrozí prozrazení jeho identity, ze které může dobrovolně vystoupit.

Zajistit řádné posouzení důvodnosti oznámení.

✔️ NNTB nabízí kombinaci dodržení anonymity a návazného chatu s oznamovatelem. Můžete se tak doptat na více informací a posoudit důvodnost oznámení.

Uveřejnit informace o pověřené osobě online a zajistit dálkový přístup k oznamování.

✔️ Vytvoříme automaticky profil vaší organizace, kde budou potřebné informace dostupné online. Jeho dálkovou přístupnost si sami snadno nastavíte, to samé platí o oznamovacím kanálu.

Vytvořit interní směrnici o ochraně oznamovatelů a s tím související právní dokumenty.

✔️ V administraci NNTB na vás čekají vzory právních dokumentů zdarma. Spojíme vás také s prověřenými partnery, kteří vám je mohou vytvořit na míru.

Umožnit oznamovateli podat podnět kontrolním orgánům, nebo ho zveřejnit.

✔️ Váš oznamovací systém vytvoříme takovým způsobem, aby bylo pro oznamovatele nejen jednodušší, ale také bezpečnější napsat přímo vám. Již přes nás prošlo 10 000+ oznámení.

Mít oznamovací kanál dostupný 24 hodin 7 dní v týdnu.

✔️ Na NNTB se můžete spolehnout. Fungujeme přes 5 let, využívá nás 2 700 organizací na 4 světadílech a na platformě pracuje interní tým zkušených vývojářů.

Proškolit příslušnou osobu o jejích povinnostech a sepsat o tom záznam.

✔️ S proškolením příslušné osoby můžeme pomoct my i naši partneři. Vzor zápisu najdete v administraci dostupný zdarma.

Zpracovávat poskytnuté údaje v souladu s GDPR.

✔️ Osobní údaje zpracováváme plně v souladu s nařízením GDPR. Máme také platný certifikát ISO 27001.

Ochrana oznamovatelů v ČR

Check Icon

23. říjen 2019

Byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, označována jako „Směrnice o whistleblowingu“.

Check Icon

17. prosince 2021

Vchází v platnost evropská směrnice garantující ochranu oznamovatelů a zakazující jakákoliv odvetná opatření. Povinné subjekty by měly mít zavedený vnitřní oznamovací systém.

Hours Icon

Červenec 2023

Oznamovací kanál odpovídající požadavkům českého zákona musí zavést všechny soukromé společnosti v ČR nad 50 zaměstnanců, obce nad 10 000 obyvatel a příspěvkové organizace.

CHCI KONZULTACI

Časté otázky ohledně zákona o ochraně oznamovatelů

Kdo je whistleblower?

Co mohou whistlebloweři oznámit?

Mohou se oznamovatelé obrátit na kontrolní orgány státní správy?

Co když organizace neplní nařízení směrnice nebo zákona o ochraně oznamovatelů?

Jak zajistit ochranu oznamovatele?

Jaká další rizika, kromě pokut, na povinné subjekty čekají?

Na co si dávat v praxi největší pozor?

Proč je pro zaměstnavatele důležité, aby zaměstnanci podávali oznámení anonymně?

Jak předejít oznámení směrem ke kontrolním orgánům, nebo jeho uveřejnění?

Jak předejít negativní reakci zaměstnanců na „udávací kanál“?

Mohou menší organizace sdílet jeden oznamovací kanál?

Může mít organizace externí pověřenou osobu s přístupem do NNTB?

Nejnovější články o whistleblowingu a ochraně oznamovatelů

NNTB Nora Kurzova.jpg

"Bojovat proti korupci a podporovat whistleblowing má smysl," říká Nora Kurzová

Jak pomáhá whistleblowing bojovat s toxickým prostředím ve firmách? A jak se liší přístup českých firem k whistleblowingu ve srovnání s americkými? Přečtěte si rozhovor s česko-americkou expertkou na whistleblowing Norou Kurzovou.V čem má Česko a Evropa oproti USA nevyužitý potenciál, co se týče whistleblowingu?V Česku a dalších zemích je zásadním nedostatkem malá osvěta. Nedostatečně se mluví o tom, proč je korupční chování špatné a co si pod tím vlastně představit jiného než obálku s penězi. Korupce se dá popsat jako zneužití postavení (za účelem nelegitimní výhody). V rámci zaměstnání se to může projevovat tím, že firma neřeší střety zájmů, špatný šéf zneužívá svého postavení, bere, dává či podporuje úplatky, nezajímá se o etické normy, zavírá oči před tím, co se v kolektivu děje, nebo stopy po tom dokonce zahlazuje, netrvá na tom, aby firma měla kontrolní mechanismy na prevenci a odhalování trestné činnosti atd. Nemluví se dost ani o tom, jaký dopad má takový leadership na efektivitu firmy, natož pak na osobnost člověka, který v takovém kolektivu působí. Jaké nedostatky v otázce whistleblowingu vidíte na straně firem?Firmy se nedostatečně zamýšlí nad tím, jak zabránit odvetě proti oznamovateli, a nejsou ochotné do whistleblowingu investovat. Uchylují se ke zřizování e-mailových schránek, které jsou však pro oznamovatele spíše odrazující a nejsou dostatečně bezpečné. Nejlepší řešení je technologický nástroj, který po oznamovateli nevyžaduje komunikaci z jeho e-mailové adresy, který není zcela interní, a hlavně kde je jasně nastaveno, kdo má k čemu přístup, co se s oznámením děje, jaké údaje z něj jdou zjistit, a celý systém je dobře technologicky zabezpečený. Obavy firem ze zahlcení falešnými oznámeními se nenaplňují. Některé firmy se při použití takových nástrojů obávají zneužití a falešných oznámení.V realitě se toto prakticky neděje. Za celých 15 let své praxe bych případy zneužití spočítala na prstech jedné ruky. Drtivá většina ohlášení je zjevně opodstatněná, motivovaná buď reálnou snahou o řešení tíživé situace, vnímáním protiprávního stavu, nebo snahou o sdílení nápadů na zlepšení, které se lidi stydí říct pod svým jménem. Obavy ze zahlcení falešnými oznámeními se prostě nenaplňují. A kdyby náhodou lidi po spuštění whistleblowingové platformy zahltili firmu spoustou falešných obvinění, tak i to vypovídá o tom, že ve firmě není vše úplně v pořádku. Je v Americe vnímán whistleblowing negativně, nebo se stal neodmyslitelnou součástí firemní kultury?Negativní vnímání whistleblowingu je z mé zkušenosti specifikum zemí východní Evropy, respektive postkomunistických zemí. V Americe, ale i Německu, Francii či Británii je whistleblowing chápán spíše jako ozdravný mechanismus, šance poukázat na zlo v situaci, kdy vystoupení pod jménem je nejen nekomfortní, ale někdy i vyloženě nebezpečné. Reakce na téma whistleblowingu se dají dopředu odhadnout podle geografie a historie. Tam, kde lidé nezažili dekády komunismu, fenomén korupce jednoznačně odsuzují a na whistleblowing reagují pozitivně. Tam, kde za sebou mají opresivní státní režim, se častěji objevuje snižování důsledků korupce, a whistleblowing je pro ně spíš “bonzování”. Jako Češka rozumím tomu, proč to v těchto zemích slýchám, ale i tak jsem naprosto přesvědčena (a praxe mi potvrzuje), že má smysl proti korupci bojovat a whistleblowing podporovat. Jak tedy přistupují americké firmy k whistleblowingu?V Americe je běžné, že se v této oblasti musí lidé ve firmě pravidelně dovzdělávat, ačkoli se o whistleblowingu běžně ví více než třeba u nás. Whistleblowingová školení mají různou podobu a někdy zaměstnanec dostane na výběr, jakou formu a rozsah školení preferuje. V Americe se nedělají jen korporátní školení, i samo vedení o whistleblowingu často hovoří, v kancelářích jsou běžně k vidění odkazy na oznamovací nástroje, máte k dispozici několik způsobů, jak podat oznámení, máte pořád na očích různá hesla („speak up“, „if you see something, say something“) a když se něco oznámí, vidíte změnu, nebo aspoň snahu o řešení. Výjimky samozřejmě existují, ale nestalo se mi, že bych někoho slyšela whistleblowing pomlouvat či označovat za bonzování. Jak poznám firmu, která řeší whistleblowing jen papírově a která má o řešení problémů skutečný zájem? Podívejte se na tyto klíčové ukazatele:  Je téma whistleblowingu zmíněno ještě někde jinde, než jen v etickém kodexu nebo při školení po nástupu a slyšíte o tom tématu v průběhu roku hovořit pravidelně i někoho jiného než právníky či lidi z oddělení compliance? Když se zeptáte pár kolegů, vědí, jak mohou něco oznámit? Nebo začnou říkat „joo, na to je někde nějaká směrnice, ale nevím kde“. Podporuje HR oddělení a váš přímý nadřízený otevřeně whistleblowing? Nebo ho tak trochu shazuje, a naznačuje že je to nesmysl? Dodržuje nejvyšší vedení vlastní vnitropodnikové směrnice, nebo mají jiný soubor pravidel? – Nosili i oni respirátory, když to sami vyžadovali po vás? Chodí na jednání včas, odpovídají na e-maily a jednají s lidmi slušně, když to stejné chtějí po vás? Je ve vedení osoba, která zve lidi k tomu, aby se jí při problému ozvali, nestaví kolem sebe bariéry ať už lidské nebo administrativní, a jedná se všemi stejně bez ohledu na jejich pozici?Proč pod vedením některých osob vzniká ve firmách toxické prostředí? Čím si myslíte, že to je?Ukazuje to na určitou manažerskou neschopnost a osobnostní nedostatky. Může to úzce souviset se strachem („abych nepůsobil/a jako člověk, který si neumí věci prosadit“) nebo s nedůvěrou vůči okolí („pokud si na ně nedošlápnu, nebudou makat“). A někdo prostě neumí jednat jinak – zvyšuje hlas, křičí na lidi nebo používá sprostá slova vůči svým podřízeným. Nemá náhled a není si vědom toho, jak toxické prostředí buď přímo vytváří, nebo nepřímo umožňuje. Nedochází mu, že když se nenastaví pravidla, nebo je vedení samo nedodržuje, tak má firma ideální podhoubí k tomu, aby zde bujelo nekalé jednání všeho druhu. A pak jsou samozřejmě lidé, kteří tohle všechno vědí, a toxické prostředí i tak nadále vytvářejí, znevažují whistleblowing a podceňují problém korupce. Ve své praxi jsem viděla všechny možné případy. Vše ale záleží na tom, jestli firma chce problémy skutečně řešit. Může podle Vás whistleblowing pomoct s vysokými manažery, kteří zneužívají své moci?Naprosto bezpochyby. Vše ale záleží na tom, jestli firma chce problémy skutečně řešit. Jedna věc je mít směrnici na whistleblowing, protože to říká zákon, druhá věc je reálně nahlášené problémy řešit. Pro firmy je dobré si uvědomit, že oznamovatel má samozřejmě možnost jít s oznámením mimo firmu a že zákazníci dbají na reputaci firem čím dál tím víc. Chcete poradit, jak efektivně zavést whistleblowingovou platformu do vaší organizace? Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
Portrét_VS.jpg

Veronika Sikorová

2022-08-22T15:11:34.432Zmin čtení
Serial o whistleblowingu

Seriál o whistleblowingu

Jan Sláma, spoluzakladatel Nenech to být, a Klára Hrdličková, spoluzakladatelka Gali Legal, odpovídají na nejčastější otázky ohledně whistleblowingu. Co přinese nová směrnice EU o whistleblowingu a jak se na ni připravit v praxi? Poslechněte si seriál o whistleblowingu.1. díl - Úvod 2. díl - Metodika o whistleblowingu 3. díl - Výhody whistleblowingové platformy 4. díl - Co whistleblowing znamená v praxi? 5. díl - Pověřená osoba 6. díl - Whistleblowing z pohledu mateřských a dceřinných společností 7. díl - Jak je v NNTB řešena ochrana a zabezpečení dat?
ja .jpeg

Helena Jezkova

2022-08-02T12:06:37.259Zmin čtení
Zkusenosti s NNTB

Jaké zkušenosti mají firmy s používáním NNTB?

Těší nás, když se od našich klientů dozvíme, že se zavedení NNTB osvědčilo a pomáhá jim zlepšit firemní kulturu. Často se nás ptáte, jak funguje whistleblowing v praxi, proto jsme se zeptali několika klientů na jejich konkrétní zkušenosti.  SPORTISIMOProdejce sportovních potřeb SPORTISIMO má více než 200 poboček v pěti zemích a zaměstnává na 4000 lidí. Vedení firmy očekávalo, že přes NNTB bude dostávat spíše méně podnětů, které budou závažné. Po roce fungování realita ukázala, že se podněty netýkají podvodů ani vážných problémů, ale jde spíše o doporučení či prosby, kterým však má smysl se věnovat: „Někdo například poprosil, zda by se hudba, která hraje na prodejnách, nemohla častěji měnit. Jiný zaměstnanec se ptal, proč oblíbené pánské boty velikosti 42 nemáme i v dámské variantě. Jsou to na první pohled banality, které vedení firmy kvůli své profesní slepotě již nevidí, ale vyřešení těchto věcí vede k vyšší spokojenosti zaměstnanců,“ vysvětluje Tomáš Rodný. SPORTISIMO dostává průměrně 15 podnětů měsíčně a mnoho  z nich jsou nové nápady na zlepšení, které se stydlivější zaměstnanci nemají odvahu říct osobně.  Úřad městské části Brno-středVelký význam mělo zavedení NNTB také na Úřad městské části Brno-střed. Vedení úřadu se obávalo, aby možnost podávat anonymní oznámení nebyla zneužívána k pomluvám. K tomuto ale nedošlo. Díky NNTB se vedení od několika zaměstnanců dozvědělo o dlouhodobé šikaně na pracovišti a problém tak mohlo úspěšně vyřešit.  Trochu nečekaný, ale užitečný rozměr nám zavedení NNTB ukázalo v oblasti pracovněprávních vztahů. Přijali jsme několik anonymních oznámení od zaměstnanců na šikanu. Po jejich prošetření jsme ukončili pracovní poměr s jednou vedoucí většího odboru Úřadu městské části Brno-střed a v dalším případě jsme převedli několik zaměstnanců pod jiného vedoucího. Na pracovištích pak došlo ke zvýšení celkového pracovního výkonu," popisuje Petr Štika, tajemník úřadu Brno-Střed. Vítkovice Steel Vítkovice Steel je ocelářský podnik působící v areálu Vítkovických železáren v Ostravě, který zaměstnává 900 lidí. Po zavedení whistleblowingové platformy zaměstnanci začali posílat kolem 5–7 podnětů měsíčně. Převážně jde o obecné a ujišťovací dotazy. Zaměstnanci se například doptávají, zda komunikaci od vedení rozumí správně.  Zavedení whistleblowingové platformy krásně rozvíjí firemní kulturu – zatímco po zavedení oznamovací platformy psalo 70 % lidí anonymně, dnes už je to pouze 30 %. Zaměstnanci si ověřili, že se opravdu mohou zeptat na cokoliv a už se nebojí napsat pod svým jménem. AKKAPrůmyslová společnost AKKA vyrábí nástroje, systémy a součástky pro automobilový, železniční i letecký průmysl. NNTB se společnost rozhodla zavést proto, aby získala možnost lépe komunikovat se zaměstnanci a získávat od nich zpětnou vazbu: „Jde nám o to propojit vedení s dělníky. Pořádáme pravidelná setkání, nikdo se nikdy na nic nezeptal. Nyní před každou akcí vybídneme zaměstnance, aby přes NNTB napsali, co je zajímá. Lidé dotazy opravdu píšou a při setkání je o čem diskutovat.“  Co se ve firmách řeší obecně? V posledních letech se podle slov klientů zaměstnanci prostřednictvím NNTB svěřovali nejčastěji s těmito problémy: Po vypuknutí války na Ukrajině se někteří zaměstnanci začali obávat o budoucnost firmy a své pracovní místo.Když ve firmě proběhla reorganizace (např. při přechodu pod nového majitele), zaměstnanci psali dotazy k novým procesům, upozorňovali na zmatek, nebo vyjadřovali své obavy z budoucnosti.Pandemie covid-19 s sebou přinesla velké množství opatření a nařízení, které vedení firem komunikovalo svým zaměstnancům. Zaměstnanci se pak doptávali na podrobnosti, nebo si ověřovali, zda informacím rozuměli správně. Potřebujete poradit, jak efektivně zavést whistleblowingovou platformu? Jak vznikl projekt Nenech to být?NNTB vzniklo v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm platformu, pomocí které mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu na školách. Do 4 let začalo NNTB používat 1 800 škol. V roce 2020 se začaly ozývat další organizace s tím, že by platformu uvítaly jako nástroj pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowing. V současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě. Mezi významné klienty patří například Sportisimo, Pilulka.cz, LOMAX, Zásilkovna, DPD, Zentiva a město Brno.
Portrét_VS.jpg

Veronika Sikorová

2022-07-22T06:01:55.706Zmin čtení

Jak řešit ochranu oznamovatelů? Pojďme naplánovat nezávaznou konzultaci.

whistleblowing software FaceUp 2
E-BOOK ZDARMA: Stáhněte si kompletního průvodce whistleblowingem
NOVINKY O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ