ISO normy a certifikace whistleblowing

Normy a certifikace vyžadující zavedení whistleblowing systému

Portrét_VS.jpg

Veronika Sikorová

3 min čtení

Existuje celá řada norem a certifikací, které může vaše organizace zavést, aby zajistila, že vaše pracoviště a postupy jsou etické, transparentní a odpovědné. Mnohé z nich vyžadují nebo doporučují zavedení oznamovacího systému, jako např:

ISO 37301

Norma ISO 37301 byla zavedena Mezinárodní organizací pro normalizaci (International Organization for Standardization) v dubnu 2021 a stanovuje pokyny pro zavedení tzv. Compliance management systému („CMS“). ISO 37301 vychází z obecně uznávaných zásad řádné správy, proporcionality, transparentnosti a udržitelnosti.

Jedním z klíčových cílů normy ISO 37301 je stanovit nejvhodnější postupy při zavádění whistleblowingu. Mezi ně patří např:

  • Včasné a důkladné prošetření oznámených podezření na pochybení
  • Transparentní a snadno dostupný oznamovací systém
  • Důvěrné a anonymní oznamovací kanály
  • Objektivní prošetření všech oznámení o neetickém jednání
  • Kompletní dokumentace podaných oznámení
  • Zaznamenávání veškerých změn v systému CMS

ISO 37001

Norma ISO 37001, vydaná v roce 2016, předkládá pokyny a podrobné požadavky na zavedení a udržování antikorupčního systému. ISO 37001 je navržena tak, aby pomohla bojovat proti případům úplatkářství ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru, kterého se dopouštějí jednotlivci v rámci organizace i ti, kteří jednají jménem společnosti, a proti řadě dalších scénářů.

Norma ISO 37001 slouží jako součást systému boje proti korupci a její doporučení jsou formulována záměrně obecně, aby byla použitelná pro organizace jakéhokoli charakteru.

Zavedení whistleblowing systému ve vaší organizaci má zásadní význam pro splnění požadavků normy ISO37001. Požadavek č. 18 výslovně vyzývá k jeho implementaci:

„Zavést postupy pro oznamování (whistleblowing), které pomáhají a umožňují osobám oznámit podezření na korupci nebo jakékoliv porušení či nedostatky oddělení compliance nebo jiným příslušným pracovníkům.“

IATF 16949

IATF 16949 je norma vydaná Mezinárodní pracovní skupinou pro automobilový průmysl (IATF) a Technickým výborem ISO, která se používá při vytváření systému řízení kvality umožňujícího neustálé zlepšování procesu dodávek a montáže v automobilovém průmyslu.

Norma IATF 16949 byla v roce 2016 aktualizována a obsahuje ustanovení o politice whistleblowingu. V aktualizované verzi se uvádí:

„[Organizace] musí definovat a implementovat zásady odpovědnosti podniku, včetně minimálně protikorupční politiky, kodexu chování zaměstnanců a politiky etické eskalace (whistleblowing).“

TISAX

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) stanovuje standardy pro systémy řízení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu a v současné době je běžný v celé Evropě.

Jeho požadavky jsou velmi podobné normě ISO 27001, liší se především tím, že TISAX je navržen speciálně pro automobilový průmysl, zatímco ISO 27001 je obecnější norma. Norma ISO 27001 se zaměřuje na zabezpečení dat v rámci organizace, norma TISAX zajišťuje zabezpečení dat v celém dodavatelském řetězci.

SMETA

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) není norma jako taková, ale audit, který si vaše organizace může vyžádat, aby vám pomohl porozumět pracovním, zdravotním a bezpečnostním, environmentálním a etickým standardům na vašem pracovišti.

Po auditu organizace obdrží akční plán, který má pomoci přijmout nápravná opatření.

Audit SMETA se skládá ze dvou povinných pilířů, a to (a) pracovních norem a (b) zdraví a bezpečnosti. Dva nepovinné pilíře jsou (c) etika obchodu a (d) životní prostředí. 

Organizace Sedex doporučuje zřídit v celém dodavatelském řetězci telefonní linky (whistleblowing hotline) pro oznamování podezření na neetické nebo protiprávní jednání.

Další normy a certifikace

Přečtěte si o dalších normách a certifikacích a jejich vztahu k whistleblowingu v našich předchozích příspěvcích na blogu:

Whistleblowing směrnice: Co musíte vědět o ISO 37002

Požadavky na whistleblowing a norma SA8000 

Jak může whistleblowing pomoci zlepšit ESG skóre vaší společnosti 

Potřebujete zavést whistleblowing systém? Domluvte si nezávaznou konzultaci s naším specialistou. 

faceup whistleblowing
Portrét_VS.jpg

Veronika Sikorová

3 min čtení
Sdílejte článek:

Stáhněte si e-booko whistleblowingu zdarma

Whistleblowing v českých firmách - jen další byrokracie nebo příležitost?

E-book whistleblowing ve firmách - cs

Oznamovací kanál Nenech to být

Zaveďte NNTB – bezpečnou whistleblowingovou platformu, které důvěřuje už přes 3 000 firem, škol a úřadů.

whistleblowing system FaceUp CZ
DOMLUVIT UKÁZKU