ISO 37002

Whistleblowing směrnice: Co musíte vědět o ISO 37002

Portrét_VS.jpg

Veronika Sikorová

4 min čtení

Na konci července 2021 vydala Mezinárodní organizace pro standardizaci normu ISO 37002:2021 (ISO 37002 Whistleblowing management systems – Guidelines). Tato norma představuje průvodce pro efektivní zavedení interního oznamovacího a whistleblowingového management systému. 

Nový standard ISO 37002 poskytuje návod pro zavedení a udržování efektivního whistleblowingového systému, který je založen na zásadách důvěry, nestrannosti a ochrany. Společně s dříve publikovanými normami (zejména s ISO 37301) tvoří první globální standard, který se plně věnuje whistleblowingu. Norma se proto může zaměstnavatelům velmi osvědčit jako užitečný průvodce při zavádění a používání vnitřních oznamovacích systémů v souladu s legislativními požadavky (Směrnice EU o whistleblowingu a připravovaného českého zákona o ochraně oznamovatelů). 

Oproti legislativám se však tolik nesoustřeďuje na whistleblowery, ale cílí přímo na organizace. Snaží se minimalizovat negativní dopady případného protiprávního jednání. 

Důležitými prvky jsou podle ISO 37002:

  • informační bezpečnost
  • zajištění anonymního dialogu s oznamovatelem
  • ochrana oznamovatelů (whistleblowerů)
     

Whistleblowing platforma NNTB je plně v souladu se všemi aktuálními legislativními požadavky i doporučeními nového standardu ISO 37002. Více o výhodách NNTB se můžete dočíst zde.

faceup whistleblowing

S čím vám norma ISO 37002 pomůže?

Zatímco legislativní požadavky obecně říkají, co musíte udělat, ISO 37002 přináší velmi konkrétní a podrobné instrukce, jak to máte udělat. Norma může být implementována v jakékoli soukromé, veřejné nebo neziskové organizaci bez ohledu na její velikost nebo oblast podnikání. Jde o široce aplikovatelný standard - klade důraz na zohlednění kontextu, potřeb a očekávání organizace a přizpůsobuje whistleblowing management systém těmto skutečnostem. 

Podle ISO 37002 byste měli věnovat hodně času a pozornosti už samotné přípravě a plánování interního oznamovacího systému, od zajištění veškerých zdrojů, rozdělení kompetencí, určení způsobů komunikace přes etickou linku nebo jiný whistleblowing systém, po dokumentaci atd. Norma stanovuje obsah povinností pro zaměstnavatele, vymezuje jednotlivé role, odpovědnosti a autority.

Co je podle ISO 37002 důležité? 

Podstatná část standardu je věnována samotnému procesu řízení přijatých oznámení, který je na celém whistleblowing management systému přirozeně nejdůležitější. Na druhou stranu norma také zdůrazňuje význam dalších návazných kroků (například plánování nebo následné vyhodnocování efektivnosti systému). Celý proces řízení přijatých oznámení je rozdělen do několika klíčových kroků:

1.    Příjem oznámení o protiprávním jednání,

2.    Posouzení oznámení o protiprávním jednání,

3.    Řešení oznámení o protiprávním jednání – tato část zahrnuje také poskytování ochrany a podpory whistleblowerům,

4.    Uzavření případu.

 

Podle ISO 37002 je nutné zaměřit se také na hodnocení efektivity interního oznamovacího systému a věnovat se jeho monitorování, analýze a následnému vyhodnocení. Doporučení směřuje k provádění pravidelného interního auditu, jehož závěry by měly pomoct whistleblowing management systém zdokonalit. Zároveň počítá s tím, že v průběhu používání se systém kdykoli může upravit tak, aby lépe vyhovoval potřebám vaší organizace a byl skutečně efektivní.

Máte zájem o implementaci normy ISO 37002 nebo jiné z uvedených ISO norem? Rádi vám vysvětlíme konkrétní požadavky a pomůžeme s procesem certifikace. Stačí nás kontaktovat

Možnosti certifikace a další normy pro compliance management systémy

Jak je uvedeno přímo v názvu nové ISO normy (Whistleblowing management systems – Guidelines), patří mezi tzv. guidelines, tj. normy obecnější povahy, a nelze ji proto certifikovat. Vnitřní oznamovací kanál si však můžete certifikovat v rámci celého compliance management systému dle ISO 37301 Compliance management systems — Requirements with guidance for use

V souvislosti s whistleblowingem je často skloňována také (rovněž certifikovatelná) norma ISO 37001 Anti-bribery management systems, která se zabývá ochranou před korupčním jednáním a zavádí systémy protikorupčního managementu. Implementace těchto norem vám zaručí, že vnitřní oznamovací kanál vaší organizace bude skutečně efektivní a v souladu se všemi mezinárodními standardy.

faceup whistleblowing

Jak vznikl projekt Nenech to být?

Platforma NNTB vznikla v roce 2017 jako studentský projekt. Už v 17 letech ji vytvořili spolužáci Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm jako nástroj, pomocí kterého mohou děti snadno a bezpečně upozornit na šikanu ve školách. Do 4 let zavedlo NNTB 1 800 škol.

V roce 2020 začaly NNTB používat další organizace jako platformu pro budování bezpečné firemní kultury a whistleblowingV současnosti NNTB využívá více než 2 200 organizací po celém světě, například DPD, Sportisimo, Pilulka.cz, Zásilkovna, AAA Auto, Zentiva a město Brno.
 

faceup whistleblowing
Pavel Ihm, David Špunar a Jan Sáma

Zdroje:

  • ISO 37002. Whistleblowing management systems – Guidelines, 2021.
  • Šuchman, Jaroslav – Nešpůrek, Robert, 2021. Whistleblowing jako součást ISO norem. Dostupné zde.
  • Keith, Taylor, 2021. ISO37002 and the EU Whistleblower Directive: A Complementary Coupling? Dostupné zde.
  • Koukal, Pavel. Nový standard ISO 37002 pro interní oznamování a Whistleblowing management systémy. Compliance News Česká republika. 2021, 3/2021.
  • Machková, Veronika: Compliance managment systém jako nástroj exkulpace právnické osoby z trestní odpovědnosti. Praha, 2021. Diplomová práce.
Portrét_VS.jpg

Veronika Sikorová

4 min čtení
Sdílejte článek:

Stáhněte si e-booko whistleblowingu zdarma

Whistleblowing v českých firmách - jen další byrokracie nebo příležitost?

E-book whistleblowing ve firmách - cs

Oznamovací kanál Nenech to být

Zaveďte NNTB – bezpečnou whistleblowingovou platformu, které důvěřuje už přes 3 000 firem, škol a úřadů.

whistleblowing system FaceUp CZ
DOMLUVIT UKÁZKU